czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 1 marca 2018
  • wyświetleń: 3524

Przedłużono termin składania zgłoszeń do projektu grantowego

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłosił nabór dokumentów zgłoszeniowych od mieszkańców do realizacji projektu grantowego pn. "Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice". Termin został przedłużony do 16 marca br.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w terminie do 16 marca 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie - opisanej: "Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice", imię, nazwisko oraz adres osoby składającej deklarację w godzinach pracy Urzędu.

Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:
  • deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).
  • oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.
  • oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.
  • oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.


Złożenie przez mieszkańców deklaracji udziału w projekcie umożliwi Gminie Czechowice-Dziedzice przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla mieszkańców zakupu instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła i kotłów na pelet w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyniki naboru i informację o pozyskaniu środków unijnych poznamy najwcześniej we wrześniu 2018 r.

Wysokość dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych netto, pod warunkiem przyznania Gminie Czechowice-Dziedzice przez Urząd Marszałkowski dotacji ze środków unijnych.

W załączeniu uchwalony Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" wraz załącznikami, w tym niezbędną dokumentacją zgłoszeniową.

ab / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.