czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 6 marca 2018
  • 7 marca 2018
  • wyświetleń: 5411

Mieszkańcy rozmawiają z burmistrzem o smogu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Przedstawiciele inicjatywy społecznej "Czechowice Bez Smogu", 5 marca wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem Czechowic-Dziedzic Marianem Błachutem i zaprezentowali propozycje działań w walce ze smogiem.

Podczas spotkania inicjatywa podkreśliła, że zanieczyszczenie powietrza w gminie Czechowice-Dziedzice jest problemem dostrzegalnym i tylko zintensyfikowanie działań może realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza w gminie. Mimo, iż ten sezon grzewczy powoli dobiega końca należy przygotować działania na kolejny sezon.

Inicjatywa doceniła podjęte w ostatnim czasie przedsięwzięcia gminy na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza m.in. zakup oczyszczaczy powietrza do żłobków i przedszkoli, wprowadzenie projektu grantowego pn. "Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" oraz starania o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2018".

Na ręce burmistrza Czechowic-Dziedzic został przekazany projekt kolejnych działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Projekt podpisali w imieniu inicjatywy "Czechowice Bez Smogu": Michał Polok, Barbara Michałek-Piernik oraz dr Stanisław Grygierczyk.

Propozycje działań dotyczyły m.in. zwiększenia w budżecie gminy środków finansowych na poprawę jakości powietrza, poszerzenia zasięgu istniejącej sieci ciepłowniczej i umożliwienie przyłączenia się budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta do sieci na korzystnych warunkach cenowych. Kolejnymi przedstawionymi propozycjami były dofinansowania do termomodernizacji budynków oraz dofinansowania do wymiany starych kotłów tzw. "kopciuchów" na niskoemisyjne źródła ciepła. Bardzo oczekiwane przez mieszkańców gminy jest również zwiększenie ilości prewencyjnych kontroli palenisk przez straż miejską. Dodatkową propozycją było przeprowadzenie przez gminę szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat problematyki zanieczyszczenia powietrza, smogu i jego wpływu na życie i zdrowie mieszkańców, konsekwencji palenia śmieciami, sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza oraz możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany kotłów z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych.

Bardzo ważną propozycją było powołanie przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach zespołu eksperckiego ds. ochrony powietrza i walki ze smogiem.

"Czechowice Bez Smogu" to inicjatywa społeczna mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, zatroskanych złą jakością powietrza w naszym regionie. Zespół tworzą specjaliści z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i zasobów leśnych, jak również specjaliści w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.

Oficjalna strona inicjatywy znajduję się na portalu facebook pod adresem: www.facebook.com/czechowicebezsmogu/

Inicjatywa Czechowice Bez Smogu

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj