czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 11 marca 2018
  • wyświetleń: 2744

Po raz kolejny wybrany zostanie najpiękniejszy ogród w gminie

Rusza kolejny konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie. W poprzednich latach już wyłaniano najpiękniejsze i najbardziej ekologiczne ogrody i domy, natomiast w tym roku postanowiono skupić się przede wszystkim na estetyce, funkcjonalności i ekologicznym charakterze ogrodów. Ogrody można zgłaszać do 15 maja.

Najwięcej punktów konkursowych można uzyskać za walory estetyczne, funkcjonalność, oryginalność i pomysłowość zagospodarowania oraz bioróżnorodność - zarówno roślinną, jak i zwierzęcą, gdyż zgłaszane ogrody powinny być przyjazne dla wszystkich ich... mieszkańców, nie tylko dla ludzi. "Ogród z zapałem" powinien być przede wszystkim przyjazny dla pszczół i ptaków, stąd powinny się w nim znaleźć rośliny miododajne, drzewa sprzyjające zakładaniu ptasich gniazd i karmniki. Ogród zgłaszany do konkursu powinien również być ekologiczny.

Celem konkursu "Ogród z zapałem" jest wspieranie ekologicznych wzorców, ochrona bioróżnorodności, zachęcenie mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego środowiska. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają przydomowe ogrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz którzy nie posiadają względem gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

Zgłoszenia ogrodu może dokonać każdy, kto jest właścicielem bądź współwłaścicielem posesji, na której znajduje się zgłaszany ogród (jeśli jest współwłasność, to wymagana jest zgoda innych współwłaścicieli do udziału ogrodu w konkursie) - wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia, która jest dostępna na stronie www.czechowice-dziedzice.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego. Wypełnioną i podpisaną kartę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Plac Jana Pawła II, Biuro Podawcze) w terminie do 15 maja br.

Oceny ogrodu - jak co roku - dokona komisja powołana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Zgłoszone ogrody będą oceniane od 21 maja do 15 października br. na podstawie przeprowadzonych oględzin w terenie (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Uczestnik konkursu może przedstawić własną dokumentację zdjęciową ogrodu. Komisja dokonuje oceny na podstawie następujących kryteriów: estetyka zagospodarowania ogrodu, funkcjonalność ogrodu, oryginalność i pomysłowość wykonania ogrodu, bioróżnorodność, udział roślin miododajnych i przyjaznych pszczołom, ciekawe rozwiązania małej architektury, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, ekologiczny sposób ogrzewania budynku, ekologiczny sposób zagospodarowania odpadów zielonych i sposób zagospodarowania wód deszczowych.

W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe - za I miejsce 2000 złotych, II miejsce 1500 złotych i III miejsce 1000 złotych. Mogą też zostać przyznane wyróżnienia.wyróżnienia.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.