czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 17 marca 2018
  • wyświetleń: 2453

Członkowie Gminnej Rady Seniorów chcą mieć swoje biuro

W środę 14 marca odbyła się VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach. W jednej z podjętych uchwał rada zwróciła się do burmistrza z wnioskiem o możliwość wykorzystania jednego pomieszczenia biurowego na terenie gminy, jako siedziby Gminnej Rady Seniorów.

Gminna Rada Seniorów
Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów · fot. um.czechowice-dziedzice.pl


W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz Miasta Marek Gazda, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach podinsp. Sławomir Walczak oraz radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji emeryckich i zarządów osiedli. Posiedzenie otworzył i powitał gości Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Edward Lesiewicz.

Przewodniczący złożył na wstępie sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w roku 2017. W obszernej informacji przedstawił stan realizacji 9 uchwał podjętych na przestrzeni roku oraz formy działań jakie, w okresie między sesjami podejmowali członkowie Gminnej Rady Seniorów. Członkowie Rady w głosowaniu zatwierdzili przedstawione sprawozdanie.

Szczególne podziękowania Edward Lesiewicz skierował do Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Sołtysów, podkreślając że bez ich zaangażowania nie udałoby się tak sprawnie przeprowadzić badania ankietowego pt. "Zdaniem Seniorów". Gorąco zachęcił do zapoznania się z jego wynikami, które w jakimś stopniu obrazują poglądy i opinie środowiska senioralnego na szereg aspektów codziennego życia w naszym mieście i sołectwach. Broszura z wynikami ankiety jest dostępna w Kąciku Seniora Miejskiej Biblioteki Publicznej a także w formie elektronicznej w witrynie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce Gminna Rada Seniorów - Aktualności.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący z satysfakcją poinformował także o ukazaniu się publikacji pt. "Standardy funkcjonowania rad seniorów" w opracowaniu których aktywny udział mieli również przedstawiciele czechowickiej Rady. 23 przedstawicieli 13 śląskich rad seniorów, zebrało swoje praktyczne doświadczenia oraz sformułowało oczekiwania co do form, trybu i zakresu działań rad seniorów, tworząc swoiste kompendium wiedzy dedykowane zarówno dla działaczy środowisk senioralnych jak i samorządowców. Podobnie jak wyniki ankiety, publikacja jest dostępny w Kąciku Seniora MBP oraz w witrynie internetowej Urzędu Miejskiego.

W dyskusji pojawił się również temat braku jednej stałej siedziby Gminnej Rady Seniorów, stwarzający poczucie swego rodzaju "tymczasowości" i "prowizorki" w działaniu Rady. W tej kwestii Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z wnioskiem o stworzenie możliwości wykorzystania jednego pomieszczenia biurowego w zasobach lokalowych gminy, jako stałej siedziby Gminnej Rady Seniorów, miejsca pracy Prezydium i miejsca pełnienia dyżurów.

Kolejnym tematem była zapowiedź wznowienia cyklu prelekcji pt. "Bezpieczeństwo trzeciego wieku", w którym aktywny udział służb dzielnicowych zadeklarował obecny na posiedzeniu Z-ca Komendanta Komisariatu Policji, a Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się druku niezbędnej ilości broszur kolportowanych w trakcie spotkań.

Ze szczegółowym protokołem posiedzenia oraz treścią podjętych uchwał można zapoznać się tutaj.

ab / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.