Reklama

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 2487

Szkoła nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach Szkołą eTwinning

Czechowicka "Czwórka" jako jedna z 70 placówek w Polsce i 1211 placówek w Europie została wyróżniona Odznaką "Szkoła eTwinning".

Wyróżnienie to zostało przyznane po raz pierwszy. Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w szkole. Każda z wyróżnionych szkół wzięła udział w dwustopniowym procesie weryfikacyjnym, w wyniku którego wyłoniono pionierów i liderów w praktyce cyfrowej, edukacji w zakresie e-Bezpieczeństwa, twórczym i innowacyjnym podejściu do nauczania, promowaniu ustawicznego rozwoju zawodowego kadry i współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Program eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, polegający na  łączeniu i współpracy bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet oraz technologie informacyjno-komunikacyjne we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, realizując projekty edukacyjne. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Szkoła Podstawowa nr 4 jest zaangażowana w realizację projektów eTwinning od 2005 roku, czyli od samego początku działania programu. Projekty realizowane w naszej szkole były wielokrotnie wyróżniane Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości. Jednak do tej pory naszym największym sukcesem była Europejska Nagroda eTwinning w kategorii Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany za projekt "Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art" przyznana w 2013 roku.

Odznaka "Szkoła eTwinning" jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, lecz również wyzwaniem, by nadal rozwijać się i podnosić jakość podejmowanych przez nas działań projektowych, a także by promować ideę programu w środowisku lokalnym.

Katarzyna Zawiła-Dudzik

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.