Reklama

Wiadomości

  • 28 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 2798

W maju poznamy wyniki badań jakości powietrza w mieście

Bielska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach opracowuje pomiary jakości powietrza, które były dokonywane w marcu na terenie Czechowic-Dziedzic. Sprawozdanie poznamy w drugiej połowie maja.

Ekologia, smog, SP4, jakość powietrza
Pomiary jakości powietrza w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Przypominamy, że pomiary w Czechowicach-Dziedzicach trwały przez trzy tygodnie. Były prowadzone za pośrednictwem specjalnego ambulans do pomiaru jakości powietrza, który w marcu stanął w centrum miasta, na terenie Szkoły Podstawowej nr 4.

- Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych ambulansem na terenie Czechowic-Dziedzic jest w trakcie opracowywania. Przewidywany termin sporządzenia sprawozdania to druga połowa maja br., ze względu na czas potrzebny na wykonanie badań laboratoryjnych z pomiarów manualnych, w tym oznaczenie w pyle benzo(a)pirenu. W sprawozdaniu, poza podaniem uzyskanych wyników badań, wyniki te porównane zostaną ze stacjami pomiarowymi WIOŚ w Katowicach, znajdującymi się na terenie województwa śląskiego - poinformowała Kierownik Delegatury w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykonuje dodatkowe pomiary jakości powietrza ambulansem pomiarowym w gminach, na terenie których nie ma automatycznych, ani manualnych stacji pomiarowych.

Ambulans wyposażony jest w urządzenia pomiarowe tego samego typu, jak znajdujące się w stacjach automatycznych i dokonuje pomiaru zanieczyszczeń gazowych (tlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu i benzenu), pyłowych PM10 oraz pomiaru zawartości metali (arsen, ołów, nikiel i kadm) w pyle i benzo(a)pirenu.

ab / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj