Wiadomości

  • 9 maja 2018
  • 15 lipca 2018
  • wyświetleń: 3253

Dotacje na własny biznes! Termin naboru do projektu przedłużony

Osoby zamierzające otworzyć własny biznes mogą złożyć wniosek o dotację. Do tej pory nie zebrano pełnej liczby uczestników projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I", w ramach Poddziałania 7.3.2. "Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT, dlatego termin naboru został przedłużony.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 18 lipca na Dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu lub w Biurze projektu Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej w godzinach pracy Stowarzyszenia.

W ramach projektu o wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł lub uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2 000 zł miesięcznie, mogą ubiegać się osoby niepracujące powyżej 30. roku życia należące do jednej z poniższych kategorii:
  • kobiety, w szczególności powracające po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji "Centrum" i "Kolonia"). Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Więcej informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pod numerem telefonu (33) 496-02-33.

aka, BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.