Wiadomości

  • 11 maja 2018
  • 24 maja 2018
  • wyświetleń: 14766

Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach szuka chętnych do pracy

Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach ogłosiła nabór na stanowisko strażnika. Na zgłoszenia chętnych czeka do 28 maja.

straż miejsk
Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach szuka chętnych do pracy. · fot. czecho.pl


By zostać strażnikiem należy posiadać polskie obywatelstwo i mieć co najmniej 21 lat. Kandydaci powinni posiadać co najmniej wykształcenie średnie (lub średnie branżowe), korzystać z pełni praw publicznych, cechować się nienaganną opinią i sprawnością pod względem fizycznym i psychicznym. Warunkiem koniecznym jest też niekaralność i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowymi atutami kandydatów będą: ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) oraz prawo jazdy kat. B.

Do zadań strażnika będą należały: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, kontrola publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, a także zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.

Strażnik odpowiada także za ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych i doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

Do zakresu obowiązków wpisane są także: informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, a także konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 28 maja w zaklejonych i opisanych kopertach: "Nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej" w komendzie przy ul. Niepodległości 35 lub przesłać pocztą z dopiskiem: "Nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej".

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.