czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 maja 2018
  • wyświetleń: 2872

Majowa sesja Rady Powiatu poświęcona placówkom zdrowia

Część merytoryczna majowej sesji Rady Powiatu dotyczyła sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia.

Majowa sesja Rady Powiatu poświęcona placówkom zdrowia - 05.2018 · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, głos zabrała Grażyna Skęczek nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach, koordynator europejskich projektów edukacyjnych, która omówiła efekty realizacji projektów "Lepiej zrozumieć, by lepiej pomóc. Wyzwania dla nauczyciela w latach 2015 - 2016" oraz "Więcej TIK , bardziej w Europie", przyszłość nauczycieli w nowoczesnej szkole". Realizacja tego drugiego projektu potrwa do 14 czerwca br.

Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta bielski Andrzej Płonka.

Część poświęconą służbie zdrowia rozpoczęła przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Helena Byrdy - Przybyla, która nawiązała do strategii powiatu bielskiego przy realizacji ważnego społecznie zadania: poprawy zdrowotności mieszkańców powiatu. Następnie głos zabrała Katarzyna Adamiec członek Zarządu Powiatu omawiając zadania w promocji i ochronie zdrowia w powiecie bielskim oraz efekty podejmowanych działań w placówkach ochrony zdrowia nadzorowanych przez powiat w latach 2016 - 2017. Naczelnik Wydziału Zdrowia bielskiego Starostwa Powiatowego Lucyna Majewska szczegółowo omówiła kondycję finansową naszych placówek, wskaźniki płynności finansowej, zobowiązania, miesięczne przychody, zadania inwestycyjne - modernizacyjne w latach 2016 - 2017. W dyskusji o sytuacji w służbie zdrowia głos zabrali także dyrektorzy powiatowych placówek służby zdrowia.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 omówiła sekretarz powiatu Halina Kopeć.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej;
  • zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli skargi z dnia 14 maja 2018 r. na Starostę Bielskiego;
  • powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2018 rok;
  • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.;
  • zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm.

aka / czecho.pl, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.