czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 27 maja 2018
 • wyświetleń: 5827

Aktualizacja planu, dzięki któremu gmina zaoszczędzi 11 mln zł rocznie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj

Gmina Czechowice-Dziedzice opracowała aktualizację dokumentów strategicznych pn: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice. 22 maja 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice został przyjęty projekt aktualizacji obu dokumentów.

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagany Ustawą Prawo energetyczne i obejmuje m. in.:
 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 • możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • zakres współpracy z sąsiednimi gminami,
 • możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.


Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie gminy oraz określa stan istniejący w zakresie oszczędności energii.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice wyznaczono cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2022 i zaproponowano system oceny efektów wdrażania przedsięwzięć. Realizacja zadań wyznaczonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej została zaplanowana do 2022 roku i ma na celu:
 • poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji CO2,
 • redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.


Plan ten zawiera również listę działań mających prowadzić do osiągniecia założonych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia zużycia energii.

Działania zostały pogrupowane wg następujących sektorów:
 • Użyteczność publiczna i infrastruktura komunalna.
 • Oświetlenie publiczne.
 • Handel, usługi, przedsiębiorstwa.
 • Mieszkalnictwo.
 • Transport.
 • Lokalne wytwarzanie i dystrybucja energii.


Realizacja działań opisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice potrwa do roku 2022. Oszacowano, że będzie się to wiązało z nakładem 150 522 268 zł, z czego nakłady Gminy wyniosą 65 837 219 zł. Dzięki wdrożeniu wyżej wymienionych działań zostanie zaoszczędzone 41 912 MWh/rok, co wiąże się z zaoszczędzeniem 11 124 792 zł/rok. Dzięki podjętym działaniom nastąpi redukcja emisji CO2 w wysokości 20 497,04 MgCO2/rok.

ab / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Czechowicach-Dziedzicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Czechowicach-Dziedzicach" podaj