Wiadomości

  • 4 czerwca 2018
  • wyświetleń: 3463

Dalej trzeba jeździć z dowodem rejestracyjnym i polisą OC

4 czerwca w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zakłada zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu rejestracyjnego i OC. Okazuje się, że nadal nie wypracowano odpowiednich rozwiązań technicznych i kierowcy muszą mieć przy sobie oba dokumenty.

dowód rejestracyjny
Dalej trzeba jeździć z dowodem rejestracyjnym i polisą OC · fot. bielsko.info


4 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego "CEPIK 2.0", co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonowanie tych modułów.

Jednym z przyjętych rozwiązań, które - jako pro obywatelskie - jest zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Wraz z tą zmianą przewidziano odpowiednie regulacje w przepisach dotyczących kontroli dowodów rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania, wprowadzając zatrzymanie "wirtualne". Jednakże dla praktycznego stosowania nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o "wirtualnym" zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz jego zwrocie.

W związku z powyższym wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu wdrożenia owych rozwiązań technicznych. Innymi słowy, do tego czasu wspomniane wyżej przepisy obowiązują w dotychczasowym brzmieniu, a więc kierujący pojazdami, niezależnie od kraju rejestracji, nadal są obowiązani do posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym organom dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Również do czasu wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych Policja na dotychczasowych zasadach prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Podobnie jest z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. młodych kierowców. Przewidziane regulacje dotyczące dwuletniego okresu próby, specjalnych ograniczeń, obowiązku specjalnego oznaczenia pojazdu czy dodatkowych szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym nie zaczną obowiązywać, jak zakładano, od 4 czerwca br.

ab / czecho.pl

źródło: policja.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.