Wiadomości

  • 12 czerwca 2018
  • wyświetleń: 3647

Minister Szwed przedstawił nowy program rządu. Po 300 zł na dziecko

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy poświęcony kolejnemu rządowemu programowi, przewidującemu wsparcie dla polskich rodzin.

stanisław szwed
Minister Szwed przedstawił nowy program rządu · fot. Śląski Urząd Wojewódzki


O zasadach udzielania jednorazowego świadczenia dla dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny opowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. - Jednym z kolejnych programów polityki państwa wspierającym polskie rodziny jest program "Dobry Start" - szkolna wyprawka dla dzieci i młodzieży w kwocie 300 zł jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie roku szkolnego (...) To rozwiązanie jest bezpośrednim wsparciem dla rodzin i nie ma żadnego kryterium dochodowego - mówił wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Szwed wspomniał też, że aby ułatwić otrzymywanie świadczenia uproszczona została procedura w związku z jego przyznawaniem, a rząd przewidział ponadto wsparcie dla organów, które będą rozpatrywać wnioski w tej sprawie.

stanisław szwed
Minister Szwed przedstawił nowy program rządu · fot. Śląski Urząd Wojewódzki


O tym, ile dzieci z województwa śląskiego będzie mogło skorzystać ze wsparcia mówił natomiast wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. - Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to jest to prawie 500 tys. uczniów, którzy będą mogli ubiegać się o tą wyprawkę szkolną w postaci 300 zł (...) Myślę, że ten program pomoże wszystkim uczniom i rodzinom rozpocząć dobry start w nauce - zaznaczył wicewojewoda Trepka.

Wicewojewoda wspomniał również o specjalnym numerze telefonu, uruchomionym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat realizacji świadczenia. Infolinia o numerze 32 606 30 03 będzie funkcjonować do końca sierpnia br. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

W dzisiejszym briefingu uczestniczyła również Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. - "Dobry Start" to program realizowany równolegle z programem dotyczącym bezpłatnych podręczników - zaznaczyła kurator oświaty.

Po spotkaniu z dziennikarzami w Sali Sejmowej ŚUW odbyła się konferencja dotycząca realizacji programu, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów oraz ośrodków pomocy społecznej.

stanisław szwed
Minister Szwed przedstawił nowy program rządu · fot. Śląski Urząd Wojewódzki


Program "Dobry Start" przewiduje jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na wszystkie dzieci uczące się w szkole, do ukończenia 20. lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24. roku życia. Wsparcie ma objąć 4,6 mln uczniów z całej Polski, a szacunkowy koszt realizacji świadczenia to 1,4 mld zł rocznie.

Jak uzyskać świadczenie?

Wnioskować o świadczenie może rodzic bądź opiekun dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek należy złożyć do tej samej instytucji, która udziela świadczenia 500+, czyli do urzędu miasta, gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki wyznaczonej w danej gminie bądź do powiatowego centrum pomocy rodzinie, jeśli wniosek dotyczy dziecka przybywającego w pieczy zastępczej.

Kiedy złożyć wniosek i kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Wniosek można składać już od 1 lipca online (za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub strony http://empatia.mrpips.gov.pl/) oraz od 1 sierpnia w formie papierowej. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 30 listopada, jednak warto zrobić to wcześniej. Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje bowiem otrzymanie świadczenia do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, świadczenie trafi do rodziny maksymalnie w ciągu 2 miesięcy.

Więcej informacji na temat programu "Dobry Start" znaleźć można na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

ab / czecho.pl

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.