czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 czerwca 2018
  • wyświetleń: 2851

Burmistrz Czechowic-Dziedzic otrzymał absolutorium

Na sesji Rady Miejskiej 19 czerwca radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok oraz udzielili Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie, natomiast za absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw - żaden, a 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic z absolutorium
Burmistrz Czechowic-Dziedzic z absolutorium · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Dochody budżetu gminy za 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 183.867.859 zł, tj. 103,44% planu dochodów. Wydatki budżetu gminy za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 184.136.065 zł, tj. 95,3% planu wydatków. Rozchody budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 4.407.630 zł, tj. 100% planu rozchodów. Zadłużenie na koniec 2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4.410.484 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017 uchwalony został Uchwałą XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016 roku i wynosił po stronie dochodów 163.600.349 zł, a po stronie wydatków 165.952.806 zł.

W 2017 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy, a Burmistrz wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie, wskutek czego w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2016 r. wynosił po stronie dochodów 177.745.026 zł, a po stronie wydatków 193.217.696 zł - i został zrealizowany, jak wyżej.

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 15.472.670 zł i został pokryty: nadwyżką budżetową w wysokości 11.423.130 zł, pożyczkami w wysokości 597.156 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.452.384 zł.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.