czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 lipca 2018
  • wyświetleń: 3108

Rajec nowym miastem partnerskim Czechowic-Dziedzic

W Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz Ján Rybárik - Primator (Burmistrz) słowackiego miasta Rajec - podpisali umowę o partnerstwie pomiędzy obu miastami.

Reklama

Rajec nowym miastem partnerskim Czechowic-Dziedzic - 11.07.2018 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W spotkaniu uczestniczyli również m.in. - ze strony polskiej - Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny oraz Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek oraz reprezentujący Urząd Miasta Rajec Ján Jasenovec i Viktor Filo ze strony słowackiej. Jest to kolejny zagraniczny partner Czechowic-Dziedzic, obok niemieckiego Hiddenhausen, białoruskiego Słonimia, czeskiej Orlovej, słowackiej Žiliny oraz włoskiej Cortony.

Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Rajcem stwarza podstawy do rozwoju wzajemnych kontaktów gospodarczych i społecznych, a ponadto umożliwia pozyskanie środków pochodzących z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć, które służą wzmocnieniu współpracy poprzez wzrost liczby inicjatyw dotyczących - między innymi - ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy służących poznaniu historii, kultury, tradycji i obyczajów obu społeczności.

Rajec nowym miastem partnerskim Czechowic-Dziedzic - 11.07.2018
Rajec nowym miastem partnerskim Czechowic-Dziedzic - 11.07.2018 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W ramach wzajemnego współdziałania od stycznia br., wspólnie ze słowackim miastem Rajec, realizowany jest mikroprojekt transgraniczny "Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa", dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, obejmujący m.in. opracowanie informacji o wybranych zabytkowych obiektach w mieście, posiadających znaczącą wartość historyczną. Zadanie realizowane jest z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Miasta Czechowice-Dziedzice oraz Rajec we wcześniejszych latach wspólnie zrealizowały również inne projekty transgraniczne, m.in. "Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard`owych" (2013, wartość 54.709,91 EUR), dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa (po stronie polskiej projekt obejmował rozbudowę skateparku w Parku na Północy w Czechowicach-Dziedzicach wraz z organizacją cyklu warsztatów i turniejów skateboardowych) oraz "Seniorzy bez granic - reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności" (2013, wartość 46.447,91 EUR), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (w ramach projektu doposażono Dom Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach, między innymi w elementy architektury ogrodowej, zestawy komputerowe i sprzęt rehabilitacyjny, przeprowadzono także cykl warsztatów aktywizujących osoby starsze, podnosząc ich sprawność i umiejętności).

Partnerska współpraca między słowackim miastem Rajec i Czechowicami-Dziedzicami opierać się będzie na wzajemnych kontaktach przy obustronnym dążeniu do wzmocnienia więzi kulturowych, społecznych, gospodarczych i poznania historii, kultury, tradycji i obyczajów obu społeczności. Współpraca dotyczyć będzie w szczególności: kultury, sportu, edukacji i wzajemnej wymiany grup młodzieży. Umowa o współpracy partnerskiej przewiduje również wzajemną promocję obu miast i współpracę między samorządami, społecznościami oraz instytucjami z Rajca i Czechowic-Dziedzic na wielu płaszczyznach.

Rajec to miasto, którego historia sięga XII wieku, znajdujące się w północno-zachodniej części Słowacji, leżące 20 kilometrów na południe od naszego innego miasta partnerskiego - Žiliny - i znane m.in. dzięki pobliskim wodom mineralnym, leczniczym i termalnym (pobliskie uzdrowisko Rajecké Teplice), sztuce rzeźbiarskiej (niepowtarzalna ludowa architektura widoczna jest m.in. w położonej nieopodal miasta wsi Čičmany) i malowniczemu położeniu w dolinie rzeki, pomiędzy łańcuchami Gór Strażowskich i Małej Fatry. Kilka kilometrów obok Rajca leży wieś Rajecká Lesná - znane miejsce pielgrzymkowe, z unikatowym tzw. Słowackim Betlejem. Ludność miasta w 2016 roku liczyła blisko 6 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 31,46 km².

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.