czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 11 listopada 2006
  • wyświetleń: 4245

Wybory do Rady Miejskiej – okręgi

Reklama

W szranki o mandat radnego w Czechowicach-Dziedzicach wystartowało 215 kandydatów, którzy reprezentują jeden z siedmiu komitetów wyborczych. W Radzie Miejskiej przyszłej kadencji zasiądzie prawie 10 procent osób, które ubiegają się o urząd. W gminie w trzech okręgach do głosowania jest upoważnionych 34 245 wyborców. 12 listopada mieszkańcy wybiorą 21 osób, którym powierzą swoje zaufanie oraz plany i nadzieję na ich realizację w najbliższych latach.

W okręgu nr 1 rywalizuje 87 kandydatów. Spośród nich 8 osób uzyska przyszły mandat. Granice okręgu tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Barbara”, Osiedle „Renardowice”, Osiedle „Północ” i Osiedle „Dziedzice”. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do szlaku kolejowego Oświęcim - Zebrzydowice; granicę południową stanowi ww. szlak kolejowy w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą do skrzyżowania z ul. Wodną, tą ulicą do ul. Księża Grobel, dalej tą ulicą do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a gminą, a następnie dalej wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przechodząc na wysokości ul. Ochodzkiej w granicę zachodnią i dalej w kierunku północnym do przecięcia z północną granicą administracyjną miasta.

Okręg nr 2 stanie się miejscem rywalizacji 81 reprezentantów komitetów wyborczych z siedmiu list wyborczych. Ośmiu zostanie powierzony mandat. Granice okręgu mieszczą się w jednostkach pomocniczych: Osiedle „Centrum”, Osiedle „Lesisko”, Osiedle „Tomaszówka” i Osiedle „Południe”. Granice okręgu stanowią: granicę północną stanowi szlak kolejowy Oświęcim – Zebrzydowice od przecięcia z drogą krajową nr 1 do wschodniej granicy administracyjnej miasta; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do styku z południową granicą administracyjną miasta; granica południowa biegnie południową granicą administracyjną miasta w kierunku zachodnim do ul. Lipowskiej; granica zachodnia biegnie wzdłuż ul. Lipowskiej do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się z ul. Bukową i dalej przez południową część obszaru cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ulicami: Mazańcowicką i Ligocką do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a sołectwem Ligota i dalej tą granicą w kierunku północnym do ul. Księża Grobel i dalej ulicami: Księżą Groblą i Wodną ponownie do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się ze szlakiem kolejowym Oświęcim – Zebrzydowice.

W okręgu nr 3 do zdobycia jest pięć mandatów. Wyborczy bój o stanowisko w Radzie Miejskiej będzie toczyć 7 komitetów wyborczych, które wystawiło wspólnie 47 kandydatów. Powyższy okręg obejmuje: Osiedle „Czechowice Górne”, Sołectwo Ligota, Sołectwo Zabrzeg i Sołectwo Bronów. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną gminy do styku z granicą administracyjną miasta; granica wschodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do ul. Ligockiej, a następnie wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów, a następnie tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kruczą i dalej przez południową część cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Bukowej z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku południowym do przecięcia z ul. Lipowską i dalej tą ulicą do południowej granicy administracyjnej miasta; granicę południową stanowi południowa granica administracyjna miasta od ul. Lipowskiej w kierunku zachodnim i dalej południowa granica administracyjna gminy w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą administracyjną gminy; granicę zachodnią stanowi zachodnia granica administracyjna gminy w kierunku północnym do styku z północną granicą administracyjną gminy.

Oskar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.