czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 5 września 2018
  • wyświetleń: 1720

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2018/2019 w naszej gminie

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach poinformował o stypendiach socjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 składać należy w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Pl. Jana Pawła II 1 w dniach od 1 do 15 września roku szkolnego 2018/2019, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 01 do 15 października danego roku szkolnego w pokoju 104, w godz. od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do środy), od 7:30 do 17:30 (czwartek), od 7:30 do 13:30 (piątek).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 214-71-11.

Stypendium przysługuje:
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 t.j.) czyli 514 zł netto.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.