czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 25 września 2018
  • wyświetleń: 5153

50 lat Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach

Na jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Silesia do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach przybył Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członkowie Zarządu Powiatu: Katarzyna Adamiec i Stanisław Pięta, Burmistrz Czechowic - Dziedzic Marian Błachut, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Barbara Adamska, radny powiatu Grzegorz Kotowicz (absolwent szkoły) oraz przedstawiciele kuratorium. Rzecz jasna w uroczystości uczestniczyli uczniowie szkoły, absolwenci, rodzice uczniów.

50 lat Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach - 09.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Zespół Szkół "Silesia" jest kontynuacją Zasadniczej Szkoły Górniczej, która powstała w 1968 roku. Szkołę zlokalizowano w starym domu górnika po uprzednim przystosowaniu go do potrzeb szkolnych. W roku szkolnym 1968/1969 otwarta została jedna klasa cyklu trzyletniego, kształcąca wykwalifikowaną kadrę dla modernizującej się kopalni. W roku szk. 1974/1975 utworzono pięć klas pierwszych, a szkoła otrzymała od KWK "Silesia" sztandar.

Szkoła kształciła młodzież w trzech specjalnościach: górnik technicznej eksploatacji złóż, mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i elektromonter górnictwa podziemnego. Na początku lat osiemdziesiątych szkoła liczyła ok. 400 uczniów, a zatrudnionych było 16 nauczycieli. W roku szkolnym 1992/1993 powstała pierwsza klasa pięcioletniego technikum górniczego. W czerwcu 1995 roku Zasadniczą Szkołę Górniczą ukończyli ostatni jej uczniowie. Odtąd szkoła zmieniła kierunek kształcenia na specjalność elektromechanika ogólna oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych. Zmiana profilu szkoły ze szkoły zawodowej na technikum wiązała się z poszerzeniem i unowocześnieniem bazy szkolnej dostosowanej do potrzeb szkoły średniej.

1 września 1999 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół "Silesia". W tym samym roku otwarte zostały dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego nr III. Od tej pory kierunki nauczane w szkole były wielokrotnie zmieniane, w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Obecnie szkoła kształci w zawodach technik elektryk, technik budownictwa, technik-informatyk, technik informatyk służb mundurowych, fototechnik i technik organizacji reklamy.

Dyrektorami szkoły byli kolejno: Eugeniusz Szpyt, Benedykt Walczak, Tadeusz Hajnas, Mariusz Karczewski, Kazimierz Borawski i nadal od 2016 roku Anna Gajewska.

Sama uroczystość miała podniosły charakter, gratulacje składał Starosta Bielski A. Płonka, młodzież pierwszej klasy składała ślubowanie, był pokaz musztry paradnej uczniów oraz koncert big - bendu szkolnego (jedyny taki szkolny zespół muzyczny w południowej Polsce). Dyrektor szkoły A. Gajewska zwracając się w trakcie swojego wystąpienia do uczniów mówiła językiem bardzo dla nich czytelnym: każdy z Was przychodząc do naszej szkoły dostaje takiego symbolicznego xboxa. Natomiast na którym levelu zakończy rozgrywkę i jakiej klasy graczem się okaże po czterech latach nauki, to już zależy wyłącznie od każdego z Was, więc nie zmarnujcie swojej szansy. Na koniec swojego wystąpienia pani dyrektor nieco refleksyjnie powiedziała: Jaka będzie Silesia w następnej pięćdziesięciolatce?. Obiecujemy nadal lansować nowe trendy i wskazywać ścieżki rozwoju. Bo przecież to u nas był pierwszy dziennik elektroniczny, to nasi uczniowie jako pierwsi pojechali na zagraniczne staże, to u nas kształcili się w wypasionych pracowniach pierwsi informatycy ... Nie ma szkoły bez nas, nie ma miasta bez nas, nie ma ... kraju bez nas.

Jarosław Jesionka, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.