czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 5 października 2018
  • wyświetleń: 1121

Konsultacje dla czechowickich organizacji pozarządowych

Rozpoczęły się konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Konsultacje przeprowadza się w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji polega na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych opinii w sprawie ww. programu. Wnioski można składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 3 października 2018 r. a zakończą w dniu 16 października 2018 r.

Treść zarządzenia, projekt konsultowanej uchwały oraz wniosek dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.