Wiadomości

  • 6 października 2018
  • wyświetleń: 4540

[ZDJĘCIA] V Czechowicka Konferencja Profilaktyczna

4 października w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się V Czechowicka Konferencja Profilaktyczna. Tegorocznym tematem konferencji były "Trudności okresu adolescencji".

V Czechowicka Konferencja Profilaktyczna - 04.10.2018 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Konferencja została zorganizowana przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego, a patronat nad tym wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Konferencję rozpoczęła Kierownik Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Agnieszka Borowska-Paszek, która podziękowała uczestnikom za tak liczne przybycie i podkreśliła, że ogromnym walorem jest interdyscyplinarność odbiorców i fakt, że reprezentują oni różne środowiska, które współdziałają aby pracować na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Pani Kierownik podkreśliła, że takie działania są możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu ze strony władz miasta, dzięki zrozumieniu i dużej wrażliwości Burmistrza na potrzeby społeczne. Agnieszka Borowska- Paszek poprosiła aby uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Burmistrz Marian Błachut oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Joanna Badowska.

Burmistrz zauważył, że działania podejmowane przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają służyć podnoszeniu kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych służb, które pracują z rodzinami. Ważne jest aby umieć rozpoznawać trudności, kiedy zaczynają się pojawiać i w porę im przeciwdziałać.

Włodarz miasta przywitał uczestników konferencji, wśród których znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, kuratorzy, pracownicy pomocy społecznej, policjanci, pracownicy służby zdrowia, rodzice, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego: radna powiatowa - Ewa Kmiecik-Wronowicz oraz radny miejski - Janusz Uszok.

Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli natomiast:
  • Aleksandra Piotrowska - doktor psychologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, która jest także konsultantem dla rodziców i nauczycieli z zakresu rozwoju i wychowania dziecka oraz współpracuje jako ekspert ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi. Autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich, m. in. książek "Jak wychować szczęśliwe dziecko" i "Nastolatki pod lupą".
  • Mariola Gosławska - Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest współautorką licznych kampanii, programów profilaktycznych, edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Marietta Hełka - Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach,
  • Piotr Adamski - Prezes Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych, szef ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.


Prezentacja Dyrektor Marietty Hełki dotyczyła sytuacji młodzieży w województwie śląskim w oparciu o przeprowadzone badania. Piotr Adamski omówił aktualne trendy w kampaniach profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Zwrócił także uwagę na przygotowywaną Diagnozę społeczną dzieci i młodzieży, w której Gmina Czechowice- Dziedzice ma okazję uczestniczyć.

Od doktor Aleksandry Piotrowskiej, uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć z jakimi trudnościami musi mierzyć się dorastające dziecko, jakie zmiany psychoseksualne w nim zachodzą i jakie ma to konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego młodych ludzi. Aleksandra Piotrowska zwróciła też uwagę na style wychowywania nastolatka i najczęściej popełniane błędy wychowawcze. Szczególnie podkreślała, że w komunikacji relacji z dzieckiem ważne jest aby rodzic oczekując szacunku od swojego dziecka, również traktował je z szacunkiem.

Uczestnicy usłyszeli także, że największą bolączka zapracowanych i zabieganych rodziców jest to, że nie znajdują oni czasu dla swoich dzieci, tymczasem jeśli rodzic nie znajdzie czasu dla dziecka, to ten czas dla ich dziecka znajdzie diler narkotykowy. Mariola Gosławska omówiła kwestie związane z cyberprzestępczością, zwracając szczególną uwagę na agresję rówieśniczą, hejt i nękanie za pomocą komunikatorów i portali społecznościowych.

Była to już piąta, tak prestiżowa i zorganizowana na dużą skalę, konferencja o tematyce profilaktycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w tak ważne i trudne tematy, za udział w konferencji oraz za wszystkie ciepłe słowa.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.