Wiadomości

  • 13 października 2018
  • wyświetleń: 3462

Gmina pozyskała 110 mln zł dofinansowania na inwestycje

Ponad 190 milionów złotych kosztowała realizacja projektów, które w ciągu mijającej kadencji zrealizowano w Gminie Czechowice-Dziedzice z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Dzięki skutecznej aplikacji o fundusze zewnętrzne - unijne i krajowe - budżet gminy zaoszczędził blisko 110 milionów złotych, czyli przeszło połowę z wydatkowanych na realizowane zadania środków!

Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach
Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Wśród dofinansowanych projektów, których gmina w ciągu minionych 4 lat zrealizowała ponad 120, wymienić można takie jak: rozbudowa kanalizacji sanitarnej, budowa dworca autobusowego i zakup nowych autobusów dla PKM, budowa stadionu lekkoatletycznego, nowej kajakowni, czy biblioteki i wiele innych.

Skuteczna aplikacja o środki zewnętrze zaczęła się w Czechowicach-Dziedzicach już 12 lat temu. Gmina wypracowała dobrze funkcjonujący system pozyskiwania środków pozabudżetowych, oparty na profesjonalnym i w efekcie skutecznym aplikowaniu o dofinansowanie, dobrym przygotowaniu projektów i inwestycji oraz sprawnej realizacji i rozliczaniu tych zadań.

Stadion w Zabrzegu - 22.08.2018
Stadion w Zabrzegu - 22.08.2018 · fot. czecho.pl


Nie byłoby to jednak możliwe bez utrzymywania w dobrej kondycji gminnych finansów, pozwalających na zabezpieczenie tzw. wkładu własnego do każdej z realizowanych z dofinansowaniem inwestycji. Efektem tego jest pozyskanie w latach 2006 - 2018 około ćwierć miliarda złotych ze źródeł zewnętrznych. Przeszło 40 procent tej kwoty Czechowice-Dziedzice zaabsorbowały w ciągu minionych czterech lat.

Długa, licząca przeszło 120 pozycji lista zadań projektowych i inwestycyjnych zrealizowanych w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2014-2018 przedstawia się naprawdę imponująco. Zawiera tak duże inwestycje, jak na przykład regulacja gospodarki wodno-ściekowej, gdzie kwota pozyskanego dofinansowania przekracza 53 mln złotych, przy wartości całkowitej w wysokości 106 mln złotych.

Przekazanie nowych autobusów - 15.09.2017
Przekazanie nowych autobusów - 15.09.2017 · fot. czecho.pl


Ze znacznym udziałem środków zewnętrznych zrealizowano m.in. takie inwestycje jak: budowa boiska treningowego na terenie MOSiR (1,5 mln / 1,15 mln)*, budowa kanału ulgi od ulicy Jasnej do rzeki Wisły (2,130 mln / 1,30 mln)*, przebudowa placu Dworca Autobusowego (1,65 mln / 1,35 mln)* i modernizacja taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (11 mln / 7,3 mln), budowa zaplecza kajakowego nad stawem "Kopalniok" (2,4 mln / 1 mln)*, budowa nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego w Zabrzegu (2,7 mln / 1,35 mln)*, czy budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (9 mln / 2 mln)*. W tym czasie z dofinansowaniem środków zewnętrznych w Czechowicach-Dziedzicach budowano również nowe ronda, modernizowano ulice, a termomodernizację i remonty przeszło wiele obiektów użyteczności publicznej, w tym wiele szkół i przedszkoli. Środki unijne stanowią też istotne wsparcie startującej właśnie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z udostępnieniem atrakcyjnych terenów wzdłuż Potoku Czechowickiego (18 mln / 14 mln)*.

Procentowa wysokość pozyskanego dofinansowania w stosunku do całości kosztów opisywanych inwestycji bywała różna. Czasami sięgała nawet 90 procent, czasami bywał niższa, bo takie były warunki programów, w których gmina, czy też jej jednostki, aplikowały o środki zewnętrzne. Średnia z minionych czterech lat wychodzi jednak na poziomie przeszło 50 procent. To bardzo doby wynik, który - przypomnijmy to jeszcze raz - pozwolił gminie zaoszczędzić blisko 110 milionów złotych.

Różne były również źródła pozyskiwanych przez gminę pieniędzy. Część z nich pochodziła ze środków unijnych, pozyskiwanych za pośrednictwem różnych instytucji zarządzających, a część ze środków rządowych, realizowanych w ramach programów ministerialnych.

*w nawiasach podano przybliżone koszty inwestycji i wysokość pozyskanego dofinansowania w PLN

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.