czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 października 2018
  • wyświetleń: 4387

"Senior +" i "Maluch +" w gminie Czechowicach-Dziedzicach

W gminie Czechowice-Dziedzice realizowane są obecnie dwa programy ze wsparciem środków pochodzących z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

"Maluch +", dzięki któremu w czechowickim Żłobku Miejskim Stworzono 10 nowych miejsc przedszkolnych kontynuowany jest już od kilku lat. W tym roku dołączył do niego program "Senior +", skierowany do najstarszych mieszkańców gminy, korzystających z Domu Dziennego Pobytu.

Rządowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wcześniej "Maluch", obecnie "Maluch +" - adresowany jest m. in. do jednostek samorządu terytorialnego. Celem Programu jest realizacja polityki rodzinnej, polegającej na wspieraniu rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi. W ramach programu "Maluch - edycja 2011" Gmina Czechowice-Dziedzice utworzyła 10 miejsc dla dzieci w czechowickim Żłobku Miejskim. Koszt tej inwestycji wynosił blisko 260 tysięcy złotych, z czego 47,7 tysięcy złotych miasto otrzymało ze środków budżetu państwa.

Obecnie Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach korzysta z dotacji w ramach modułu 2. programu, który przewiduje wsparcie dla gmin, które wcześniej utworzyły miejsca z udziałem programu "Maluch". Program finansowany jest do 80 procent wartości kosztów realizacji zadania, pozostała część stanowi wkład własny gminy. W latach 2012 - 2018 Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała blisko 211 tysięcy złotych dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem funkcjonowania utworzonych wcześniej miejsc w Żłobku.

- Środki te zostały przeznaczone głównie na zatrudnienie dodatkowego, wykwalifikowanego personelu opiekuńczego, gwarantującego najwyższą jakość świadczonych przez nasz Żłobek usług, doposażenie placówki w zabawki i pomoce dydaktyczne, malowanie sal, a także zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania zgodnego z przepisami sanitarno-higienicznymi stanu czystości w pomieszczeniach Żłobka - informuje dyrektor Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Sylwia Klimek-Karas.

***

Ze wsparciem środków rządowych realizowany jest również w Czechowicach-Dziedzicach program "Senior +", którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

W naszej gminie skorzystano z możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie Dziennego Domu Senior +, a przy jego realizacji gmina wykorzystała pomieszczenia w obiekcie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach.

- Jak dotąd wykonana została już budowa infrastruktury sieciowej Internetu wewnętrznego w salach dla podopiecznych, a w jadalni, świetlicy i sali terapeutycznej zainstalowano klimatyzację. Zakupiliśmy też 4 oczyszczacze powietrza, 2 notebooki oraz inne, niezbędne wyposażenie, w tym materiały do zajęć usprawniających funkcje poznawcze oraz terapię osób starszych. Nad tarasem (trwale związanym z budynkiem) zostały zamontowane wysokiej jakości osłony przeciwsłoneczne i zabezpieczające przed wiatrem, co pozwoli na korzystanie z tego miejsca przez dłuższą część dnia i roku - informuje Jolanta Paszek, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach realizowanego programu zostaną jeszcze pomalowane pomieszczenia dla seniorów korzystających z usług czechowickiego Domu Dziennego Senior +. Placówka zostanie również doposażona w materiały do zajęć i programy komputerowe dla seniorów, zakupione zostaną m.in.: maszyna do szycia, zestawy do specjalistycznych zajęć doskonalących pamięć i funkcje poznawcze, terapii sensorycznej i manualnej, drobny sprzęt pozwalający utrzymać sprawność ruchową, materace składane, system nagłaśniający, aparat fotograficzny oraz stoliki i krzesła. Na potrzeby podopiecznych zakupione zostanie również dodatkowe wyposażenie kuchni.

Całkowity koszt zadania to blisko 137 tysięcy złotych. Na jego realizację Gmina Czechowice-Dziedzice pozyskała jednak dofinansowanie w kwocie blisko 110 tysięcy złotych, czyli 80 procent jego wartości. Warto dodać, że realizując w gminie program "Senior +", Czechowice-Dziedzice znalazły się w gronie zaledwie 30 miast z terenu całego województwa śląskiego, które skutecznie sięgnęły po przeznaczone na pomoc dla seniorów rządowe środki.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.