Wiadomości

  • 18 października 2018
  • wyświetleń: 4704

List Mariana Błachuta do mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Artykuł sponsorowany:

Marian Błachut - kandydat na burmistrza Czechowic-Dziedzic Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa wystosował list do Mieszkańców oraz Wyborców. Zachęcamy do lektury!

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Wyborcy!

W mijającej kadencji w całej naszej Gminie udało się zrealizować sporo różnych zadań oraz oczekiwanych inwestycji. Pracując uczciwie i rzetelnie, z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem mogliśmy, również dzięki Wam i Waszym sugestiom, zrobić tak wiele. To dzięki wcześniejszemu Waszemu poparciu i zaufaniu mogliśmy służyć naszej Małej Ojczyźnie.

Dziś pragnę podziękować Wam za te cztery lata, w ciągu których mogłem spotykać się z Wami, dla Was pracować. Za wyrozumiałość, cierpliwość, szacunek, a także za dobre słowa, jakimi mnie darzyliście, tak bardzo potrzebne do dalszego działania, raz jeszcze z całego serca dziękuję.

Moja skuteczność działania i rozwiązywania Waszych problemów, związanych z funkcjonowaniem Gminy Czechowice-Dziedzice zależna była, jest i będzie od zgodnej, dobrej i owocnej współpracy z Radą Miejską. Dlatego pragnę podziękować za bardzo dobrą współpracę i wysokie zaangażowanie w rozwiązywanie wszelkich problemów i wysoki poziom rozwoju naszej Gminy tym radnym, którzy zgodnie współpracowali ponad podziałami i służyli radą i pomocą, a przede wszystkim właściwie wypełniali swój mandat radnego, służąc mieszkańcom - swoim wyborcom, a nie swoim klubowym interesom.

Dziękuję tym 13 radnym, którzy wzięli na siebie pełną odpowiedzialność za losy naszej Gminy, jej rozwój i nie bali się podejmować nie zawsze łatwe decyzje, służące nam wszystkim. To oni mają również pełny udział w niewątpliwym sukcesie pozytywnych zmian. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Damianowi Żelaznemu za zgodną współpracę i wzorowe kierowanie pracą Rady Miejskiej. Dziękuję radnym z klubu Nowa Inicjatywa, Klubu Przyjazny Samorząd oraz Klubu Aktywny Senior za zaufanie, jakim mnie darzyli, za dobre rady oraz otwartość na dialog i współpracę.

Drodzy Wyborcy! Aby móc dalej realizować stawiane przed sobą ambitne cele, potrzebujemy Waszego poparcia. W imieniu wszystkich kandydatów Nowej Inicjatywy zapraszam Was do wzięcia udziału w wyborach samorządowych i serdecznie proszę o oddanie głosu na kandydatów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu z list bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa.

Mając swoich przedstawicieli w gminie i w powiecie możemy osiągnąć jeszcze większą skuteczność działań. Popierając Nową Inicjatywę bierzecie czynny udział w dalszym rozwoju całej naszej gminy i kontynuacji pozytywnych zmian. Nie pozostańcie obojętni na przyszłość naszą i naszych dzieci.

Marian Błachut - kandydat na Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa