czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 listopada 2018
  • wyświetleń: 1410

Uruchomiona została bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Podczas nadchodzącej zimy funkcjonować będzie bezpłatny, trzycyfrowy numer telefonu 987, pod którym od 1 listopada można uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.

Uruchomiona została bezpłatna infolinia dla osób b


Na 987 można dzwonić z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Z bezpłatnego numeru może skorzystać każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Kto najczęściej korzystał zeszłej zimy z infolinii? - Dzwoniący to najczęściej osoby bezdomne, bezpośrednio zainteresowane pomocą. Odbieraliśmy także zgłoszenia od osób postronnych, które na przykład spotkały bezdomne osoby nocujące w klatkach schodowych, czy na przystankach autobusowych, a temperatury były niskie. Po takim zgłoszeniu zawiadamiamy straż miejską bądź policję, która podejmuje interwencję - tłumaczy Janusz Kulej, kierownik WCZK.

Z numeru 987 korzystali także pracownicy szpitali lub pogotowia ratunkowego pytając o możliwość umieszczenia w ośrodku pomocowym osoby bezdomnej, której wcześniej udzielono pomocy medycznej. Zdarzało się także, iż dzwonili mieszkańcy dowiadując się o pomoc socjalną dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej - w tym przypadku podawane są adresy placówek ośrodków pomocy społecznej. Co ciekawe, dzwonią także osoby, które chcą pomóc oferując np. ubrania, środki czystości, pościel.

Wojewoda śląski również co roku wspomaga organizacje i stowarzyszenia zajmujące się bezdomnymi. W tym roku przekazał niecałe pół miliona złotych w ramach konkursu Wspierania działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością. - Środki te mają być przeznaczone na realizację 19 projektów, takich jak zakup kołder, środków czystości, ubrań, opału czy jedzenia dla schronisk czy noclegowni - mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał środki finansowe w ramach dwóch edycji otwartych konkursów ofert zrealizowanych na podstawie Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Dofinansowanie uzyskało 5 ofert w ramach 1 edycji na łączną kwotę 750.360 zł, a w ramach 2 edycji jedna oferta na 268.000 zł.

17 października Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach wspomnianego programu, zapraszając podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Na realizację projektów przeznaczono 15.000.000 zł. Oferty konkursowe można przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Ministerstwie jeszcze do 7 listopada.

Co ważne, w tym roku znowelizowano przepisy dotyczące przeciwdziałania bezdomności, w efekcie wprowadzono cztery typy placówek, tj. schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownia oraz ogrzewalnia. - Z danych, które otrzymaliśmy do tej pory z gmin, w województwie śląskim funkcjonuje ponad 60 placówek dla osób bezdomnych prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez podmioty niepubliczne. Łącznie jest około 3300 miejsc dla osób bez dachu nad głową - wylicza Ewa Niewiara, dyrektor wydziału rodziny i polityki społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

BM / czecho.pl, źródło: Urząd Wojewódzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.