czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 9 listopada 2018
  • wyświetleń: 2534

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu Bielskiego

LXII, ostatnią w tej kadencji sesję Rady Powiatu Bielskiego zwołano w trybie nadzwyczajnym.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 08.11.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 11 października radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2019 rok;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej;
  • ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 4480S Porąbka-Wielka Puszcza położonej w Porąbce;
  • ustalenia przebiegu dróg powiatowych o numerach 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Komorowice oraz 4427S Międzyrzecze-Mazańcowice-Stare Bielsko położonych na terenie Gminy Jasienica i Gminy Czechowice-Dziedzice;
  • zmiany Uchwały Nr V/61/387/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami;
  • zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.


Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim radnym za owocną i efektywną współpracę w kadencji 2014 - 2018.

Alina Macher / czecho.pl, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.