czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 listopada 2018
  • wyświetleń: 6924

I sesja Rady Powiatu w VI kadencji: Andrzej Płonka ponownie starostą

22 listopada odbyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Bielskiego zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej.

I sesja Rady Powiatu w VI kadencji - 22.11.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził radny senior Jan Stanclik, który prowadził obrady sesyjne do czasu wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.

Na sesję przybyli Ryszard Brygier komisarz wyborczy i Andrzej Adamek dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, którzy wręczyli radnym zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie radnych.

W następnej kolejności powołano Komisję Skrutacyjną do głosowań tajnych. W jej skład weszli: Helena Byrdy-Przybyła, przewodnicząca, Janina Janica-Piechota, Grzegorz Gawęda i Wojciech Zawada.

Radni w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego Rady Powiatu. Został nim Jan Borowski, który funkcję tę pełnił również w V kadencji Rady Powiatu w Bielsku-Białej.

Następnie po podjęciu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej, radni w głosowaniu tajnym wybrali starostę bielskiego. To zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko ponownie powierzono Andrzejowi Płonce, który z powiatem bielskim związany jest od samego początku funkcjonowania samorządu powiatowego, najpierw jako członek Zarządu Powiatu, potem jako wicestarosta, a od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję starosty bielskiego.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru starosty bielskiego, radni podjęli uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz omówili zmiany do Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Po raz pierwszy obrady sesji były nagrywane i transmitowane przez Internet.

Alina Macher / czecho.pl
źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.