czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 3 grudnia 2018
  • 9 grudnia 2018
  • wyświetleń: 13516

Kiedy powstanie północna obwodnica Czechowic-Dziedzic?

Jeszcze przez rok będą trwały prace projektowe związane z budową północnej obwodnicy naszego miasta. Nadal jednak nie jest wiadome w jaki sposób nowa droga miałaby się łączyć z DK-1. Koncepcje są dwie.

Reklama

Czechowice-Dziedzice, lotnicze
Kiedy powstanie północna obwodnica miasta? · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


O stopień zaawansowania inwestycji zapytał burmistrza Czechowic-Dziedzic jeden z mieszkańców. - Na jakim etapie znajduje się dokończenie północnej obwodnicy miasta, która ma przebiegać od wybudowanej już części dookoła lotniska i dalej, wzdłuż Wisły, aż do skrzyżowania z DK1? Jakie są podejmowane działania w celu jej dokończenia? Czy można umieścić na stronie www UM plany tej inwestycji? - napisał.

- Drugi etap budowy przemysłowej obwodnicy dla Czechowic-Dziedzic znajduje się obecnie w fazie projektowania oraz wszelkich związanych z tym procesem uzgodnień, w tym środowiskowych. Prace te potrwają jeszcze przez około rok - odpowiedział burmistrz Marian Błachut.

Dodaje jednak, że z tego względu w tej chwili jest za wcześnie by mówić o ostatecznym przebiegu obwodnicy, mającej stanowić bezpośrednie połączenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji oraz znajdujących się w jego otoczeniu terenów przemysłowych z Drogą Krajową nr 1.

Burmistrz potwierdza, że w budowę obwodnicy zaangażowane są również inne podmioty, między innymi właściciel kopalni Silesia.

- Ponieważ obwodnica ma skomunikować bezpośrednio z DK 1 również kopalnię i tym samym odciążyć północną część miasta z ruchu samochodów ciężarowych, w realizację przedsięwzięcia zaangażowane jest Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia". Zgodnie z porozumieniem zawartym między gminą Czechowice-Dziedzice, Powiatem Bielskim oraz PG "Silesia", to właśnie przedsiębiorstwo finansuje powstanie projektu obwodnicy. Sama budowa miałaby w przyszłości zostać sfinansowana z pieniędzy Marszałka Województwa Śląskiego - 60 proc. oraz gminy i powiatu - po 20 proc. kosztów inwestycji - takie są założenia - przedstawia plany.

Wciąż nie jest jednak ustalone w jaki sposób nowa obwodnica miałaby się łączyć z drogą krajową nr 1.

- Rozważane były dwa warianty. Pierwszym - optymalnym, byłoby wybudowanie zupełnie nowego, bezkolizyjnego węzła, łączącego obwodnicę z DK 1 bliżej rzeki Wisły. Realizacja takiego, najlepszego ale jednocześnie bardzo kosztownego rozwiązania, znajduje się jednak tylko i wyłącznie w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mamy żadnej gwarancji, że zostanie ono zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego skłaniamy się do wariantu drugiego, polegającego na skomunikowaniu obwodnicy z DK 1 z wykorzystaniem istniejącego skrzyżowania z ulicą Węglową. Koncepcja ta zakłada, że obwodnica zostanie włączona w ulicę Węglową na ostatnich 50 metrach przed skrzyżowaniem z DK 1. Zastosowanie takiego wariantu - łatwiejszego i tańszego w realizacji, a zatem bardziej realnego - znacznie przybliży nas do sfinalizowania całej inwestycji. Nie wyklucza to natomiast budowy w przyszłości nowego, bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego, który - podkreślę - byłby rozwiązaniem optymalnym - opisuje Marian Błachut.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.