Wiadomości

  • 8 stycznia 2019
  • 9 stycznia 2019
  • wyświetleń: 2751

Andrzej Płonka przewodniczącym Konwentu Powiatów

Starosta bielski, Andrzej Płonka został przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

I Konwent Powiatów Województwa Śląskiego
I Konwent Powiatów Województwa Śląskiego nowej kadencji · fot. Magdalena Wróbel-Zyzańska / Starostwo Powiatowe w


Pierwszy w tym roku Konwent Powiatów Województwa Śląskiego został zorganizowany w dniu 7 stycznia na terenie gminy Bestwina. Był to także pierwszy konwent po ostatnich wyborach samorządowych. Zaproszenie starosty bielskiego Andrzeja Płonki przyjęło 15 starostów, reprezentujących poszczególne powiaty ziemskie województwa śląskiego. Spotkanie rozpoczęto krótką prezentacją wszystkich starostów, wśród których pojawiły się nowe osoby.

Najważniejszy punkt konwentu stanowił wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących nowej kadencji. Jednogłośnie uchwalono, iż funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego pełnił będzie starosta bielski Andrzej Płonka, który został także rekomendowany jako reprezentant województwa śląskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas wczorajszego konwentu dokonano również wyboru jego wiceprzewodniczących w osobach: starosty bieruńsko-lędzińskiego Bernarda Bednorza, starosty kłobuckiego Henryka Kiepury oraz starosty wodzisławskiego Leszka Bizonia.

Wszyscy starostowie wyrazili chęć uczestnictwa w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast do zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów delegowani zostali: starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz oraz starosta mikołowski Mirosław Duży. Do prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wybrano starostę bieruńsko-lędzińskiego Bernarda Bednorza oraz starostę myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka.

Następnym punktem spotkania było omówienie spraw bieżących. Starostowie zadeklarowali chęć wspierania się oraz współpracy w realizowaniu zadań samorządów powiatowych. Wspólnie uznano, że najtrudniejszym wyzwaniem, które stoi przed powiatami, jest kwestia związana z finansowaniem szpitali. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego Andrzej Płonka przedstawił sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r. W minionym roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu ZPP, w trakcie których rozpatrzono kilkaset zagadnień, przyjęto 9 stanowisk i podjęto ponad 100 uchwał. Starosta bielski poinformował, iż najbliższe XXIV Zgromadzenie Ogólne ZPP odbędzie się w dniu 17 stycznia b.r. Na zakończenie konwentu, ustalono, że kolejne Konwenty Powiatów Województwa Śląskiego, powinny mieć częstotliwość co dwa miesiące, chyba, że zaistnieje konieczność wcześniejszego spotkania.

aka / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.