czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 12 stycznia 2019
  • wyświetleń: 3026

Konsultacje społeczne ws. oświetlenia miejskiego

Do 15 stycznia można zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu pn. "Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach".

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat założeń do planowanego projektu pn. "Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT.

Planowany zakres projektu:

Projekt pn. "Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach" zakłada wymianę oświetlenia należącego do Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Tauron SA na oświetlenie LED położonego w ciągu 21 ulic i dróg w Gminie Czechowice-Dziedzice. Projekt obejmuje również zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem. System sterowania oświetleniem przyczyni się do wygenerowania dodatkowej redukcji emisji CO2 oraz dodatkowych oszczędności zużytej energii elektrycznej. W ramach projektu wymianie podlegać będą jedynie oprawy oświetleniowe.

Niniejszy projekt obejmuje w szczególności:
  • wymianę 715 istniejących opraw sodowych na oprawy LED,
  • wymianę wysięgników i kabli: 138 sztuk,
  • dołożenie dodatkowych 35 opraw i 35 wysięgników,
  • instalację i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem.


Dzięki realizacji projektu Gmina Czechowice-Dziedzice zamierza uzyskać spadek zużycia energii elektrycznej o 277,56 MWh/rok, co odpowiada spadkowi o 69,4 % w stosunku do obecnego poziomu zużycia energii elektrycznej. Osiągnięcie takie spadku zużycia energii elektrycznej równoznaczne będzie ze spadkiem emisji CO2 o 216,8 Mg/rok.

Lokalizacja projektu: miejscowość: Czechowice-Dziedzice, Ligota (ulice w ciągu których wymianie będzie oświetlenie uliczne: Studencka, Słowackiego, Towarowa, Targowa, Moniuszki, Konopnickiej, Ligocka, Mazańcowicka, Jagiellońska, Traugutta, Narutowicza, Szkolna, Węglowa, Dojazdowa, Łukasiewicza, Mickiewicza, Sobieskiego, Klasztorna, Kolejowa, Górnicza, Legionów).

Planowany okres realizacji: 2020 rok
Planowany budżet projektu: 1 252 051,81 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań przewidzianych w ramach projektu znajdują się w audycie energetycznym oświetlenia, z którymi można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Uwagi można zgłaszać na adres: sr@um.czechowice-dziedzice.pl lub pisemnie na dzienniku podawczym adresując na Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do 15.01.2019 r.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.