Wiadomości

  • 21 stycznia 2019
  • 4 lutego 2019
  • wyświetleń: 4177

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Za nami:

Wojewoda śląski wydał obwieszczenie z 18 stycznia o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, w którym określił, że w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt 3 wzywa się:
a) mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
b) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby urodzone w roku 1998-1999, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

d) kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz. 944),
e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14 - Bielskie Pogotowie Ratunkowe - w okresie od dnia 4 lutego do dnia 18 marca, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.