czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 stycznia 2007
  • wyświetleń: 794

Zmiana wnoszenia opłaty skarbowej

Reklama

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) nastąpiła zasadnicza zmiana w sposobie wnoszenia opłaty skarbowej.
Zapłata opłaty skarbowej po 1 stycznia 2007 roku następować będzie w formie gotówkowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6 lub w formie bezgotówkowej na konto:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Dochodów Budżetowych
BPH O/BB Nr konta 45 1060 0034 2735 0555 5555 5555
z dopiskiem: tytułem opłaty skarbowej

Do czasu wyznaczenia przez Radę Miejską w Bielsku-Białej inkasentów honorowany będzie tylko i wyłącznie powyżej wymieniony sposób wnoszenia opłaty skarbowej.
W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 opłatę będzie można uiszczać w Ajencji Poczty Polskiej. Opłatę skarbową należy wnosić wraz ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Po wyznaczeniu inkasentów przez Radę Miejską w Bielsku-Białej opłatę skarbową będzie można wnosić gotówką w Kasie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.

Starostwo Powiatowe

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.