Wiadomości

  • 30 stycznia 2019
  • wyświetleń: 3295

Studia magisterskie w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Artykuł sponsorowany:

Akademia Techniczno-Humanistyczna zaprasza na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019, na kierunkach: informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, budownictwo, inżynieria środowiska, transport

Rejestracja rozpoczyna się 1 lutego 2019 roku. Dwa cykle rekrutacyjne będą odbywały się do momentu wypełnienia całkowitej liczby miejsc na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o zakończeniu naboru.

  • Pierwszy termin rekrutacji: 01.02 - 12.02.2019 r. Ogłoszenie wyników: 13.02.2019 r. Wpisy na studia: 14.02 - 15.02.2019 r.
  • Drugi termin rekrutacji: 13.02 - 26.02.2019 r. Ogłoszenie wyników: 27.02.2019 r. Wpisy na studia: 28.02 - 01.03.2019 r
.

ATH


Akademia Techniczno-Humanistyczna opiera proces kształcenia na nowoczesnej dydaktyce, gwarantując tym samym sukces na rynku pracy. Absolwenci Uczelni pracują w renomowanych przedsiębiorstwach, otwierają własne firmy, kontynuując często realizację pasji rozpoczętych podczas studiów. Jest to również rezultat bogatej oferty staży i praktyk.

ATH


Studenci realizują swoje pasjeW Akademii działają liczne koła naukowe skupiające młodych inżynierów, humanistów, ratowników i menadżerów. Studenci zdobywają nagrody w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz zajmują czołowe miejsca w mistrzostwach Polski.

ATH


Można tu wymienić między innymi konkurs o nagrodę FCA, liczne sukcesy koła informatycznego RESET w konkursach robotycznych czy mistrzostwo w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Mogą pochwalić się także organizacją konferencji naukowych, jak chociażby Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która miała już osiem edycji.

Z kolei w ramach działalności Koła Naukowego HORYZONT odbywają się, cieszące się ogromnym powodzeniem, podróże po Europie pod hasłem „Jedna Europa - wiele stolic”, między innymi do Pragi, Wiednia, Budapesztu i Lwowa.
Pasjonaci sportu realizują swoje pasje w Akademickim Związku Sportowym, który od lat wysoko kwalifikuje się w rankingach sportu akademickiego. Już niebawem na terenie kampusu ATH powstanie nowoczesna hala sportowa, która pozwoli na rozwój sekcji sportowych.

W uczelni od wielu lat działa Chór ATH. Co roku zespół bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach, zdobywając prestiżowe nagrody oraz grand prix.

Ponadto, Akademia oferuje wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Dzięki programowi część studiów można zrealizować na uczelniach w innych europejskich krajach.
Dodatkowym atutem studiowania w Akademii Techniczno-Humanistycznej jest jej położenie w pięknych okolicach Beskidów. To doskonała baza do rozpoczęcia górskich wędrówek, sportów rowerowych oraz zimowych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie http://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl