czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 2 lutego 2019
 • wyświetleń: 2420

III Sesja Rady Powiatu: radni wybrali Zarząd Powiatu

III sesja Rady Powiatu Bielskiego po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, rozpoczęła się minutą ciszy ku czci śp. Pawła Adamowicza tragicznie zmarłego prezydenta Miasta Gdańska.

Zarząd Powiatu Bielskiego
Zarząd Powiatu Bielskiego · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-


Przewodniczący Rady Jan Borowski poinformował radnych o wyborze starosty bielskiego Andrzeja Płonki na zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego Związku Powiatów Polskich. Radni gratulowali staroście tej prestiżowej funkcji i życzyli satysfakcji z podejmowanych wyzwań również na rzecz rozwoju naszego powiatu.

W następnej kolejności przewodniczący Rady J. Borowski i starosta bielski A.Płonka złożyli gratulacje odchodzącemu na emeryturę Wiesławowi Kubisiowi dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Głos zabrali przybyli na obrady sesyjne posłowie Jacek Falfus i Mirosław Suchoń, którzy również złożyli staroście gratulacje oraz przekazali radnym noworoczne życzenia.

W dalszej kolejności radni wybrali Komisję Skrutacyjną do głosowań tajnych. W jej skład weszli: Helena Byrdy - Przybyla - przewodnicząca, Grzegorz Gawęda, Łukasz Pasierbek i Wojciech Zawada. W głosowaniu tajnym wybrano członków Zarządu Powiatu. W jego skład weszli: radna Barbara Adamska, radna Dorota Nikiel i radny Grzegorz Gabor (członek Zarządu nieetatowy).

Starosta przekazał radnym informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, a następnie naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Aleksander Radkowski złożył sprawozdanie z działalności w roku 2018 wspólnej dla miasta Bielska - Białej i powiatu bielskiego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Po wyborze członkowie Zarządu podziękowali za okazane zaufanie deklarując pełną współpracę i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 • wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;
 • wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;
 • wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej;
 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego;
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
 • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2019;
 • zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej;
 • ustalenia warunków bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Bielskiego, w prawo własności tych gruntów;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.;
 • zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.


Na zakończenie obrad sesyjnych przewodniczący Rady Jan Borowski poinformował zebranych, że do Rady wpłynęło pismo podające do wiadomości, iż radni Stanisław Pięta i Mirosław Greczka podjęli decyzję o wyjściu z Klubu Radnych Rodzina Prawo Wspólnota zakładając dwuosobowe koło Porozumienie - Aktywni Mieszkańcy.

Na sesji podczas dyskusji poruszono również problem bezpieczeństwa na drogach podczas tegorocznej zimy, zwłaszcza z uwagi na olbrzymie zainteresowanie turystów i narciarzy Szczyrkiem oraz problem wysokich kosztów w związku z odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem przejezdności dróg.

Alina Macher, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.