czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 lutego 2019
  • 3 lutego 2019
  • wyświetleń: 7341

Wznowienie procedury planistycznej: konsultacje i składanie uwag

Urząd Miejski informuje, że procedura planistyczna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK1 (z podziałem na 3 części) zostanie wznowiona. Odbędą się konsultacje społeczne, zakładające cykl spotkań z mieszkańcami, w tym zaproszenia na indywidualne rozmowy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Fragmenty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego · fot. BIP Czechowice-Dziedzice


W czasie konsultacji burmistrz zbierze uwagi mieszkańców do poszczególnych terenów i jeszcze raz dokona analizy projektu planu. Następnie gmina ponowi procedurę wyłożenia, której terminy przewidziane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z ustawą mieszkańcy będą mieli do wglądu projekt przez 4 tygodnie, a przez następne 2 tygodnie będą mogli składać uwagi. Następnie, w ciągu 3 tygodni, burmistrz musi złożone uwagi rozpatrzyć i wydać zarządzenie w jaki sposób zostały rozpatrzone. W zależności od sposobu rozpatrzenia uwag cykl ten może być powtarzany.

- Zaproponowany przez burmistrza sposób konsultacji z zaniepokojonymi obecnym projektem planu mieszkańcami z pewnością przyczyni się do wspólnego, wypracowanego w toku konsultacji społecznych, rozwiązania problemu urbanistycznego - czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego.

W tym celu Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła wniosek o podziale budzącego emocje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w Czechowicach Górnych na trzy odrębne etapy.

Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 29.01.2019
Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 29.01.2019 · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


- Rekomendowane przez burmistrza Mariana Błachuta przyjęcie przez radnych wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa Krzysztofa Jarczoka pozwala na ww. konsultowanie z mieszkańcami propozycji zmian w planie przestrzennym, wynikających z oczekiwań właścicieli terenów i przyszłych inwestorów. Podział spornego terenu na trzy części, stające się dzięki temu trzema odrębnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, pozwoli ponadto na ich odrębne procedowanie. Dzięki temu wzrosną szanse na wypracowanie lepszych rozwiązań dla zgłaszanych przez mieszkańców zastrzeżeń - różnych, w przypadku poszczególnych części omawianego terenu. Burmistrz Marian Błachut podkreśla, że dzięki takiemu rozwiązaniu dyskusja nad problemami - innymi w różnych częściach budzącego kontrowersje obszaru - będzie bardziej merytoryczna, a problemy i wątpliwości pojawiające się w jednej z części, nie będą rzutowały na całość - informuje Urząd.

W poniedziałek, 4 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się zebranie specjalne Rady Osiedla Czechowice Górne, na którym mieszkańcom przedstawione zostaną informacje dotyczące nowej sytuacji wynikającej z decyzji Rady Miejskiej oraz wszystkich trzech części podzielonego decyzją radnych planu. Kolejnym krokiem będzie zorganizowanie odrębnych spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców zainteresowanych planami rozwoju poszczególnych, trzech wydzielonych części omawianego terenu.

- Burmistrz Marian Błachut podkreśla, że jego priorytetem jest wypracowanie rozwiązań możliwie najlepszych dla mieszkańców Czechowic Górnych, w toku otwartej i rzeczowej dyskusji z wszystkim stronami zainteresowanymi przyszłością omawianych terenów - zapewniono w komunikacie.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.