czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 8 lutego 2019
  • wyświetleń: 3179

Mieszkańcy Ligoty na kanalizację będą musieli jeszcze poczekać

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ligota rozpocznie się dopiero, gdy zostaną zakończone prace związane z drugim etapem regulacji gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie - poinformował burmistrz Marian Błachut.

O zaawansowanie inwestycji związanej z kanalizacją w Ligocie burmistrza zapytał jeden z mieszkańców. Zadał pytanie o przetarg na wykonanie robót oraz termin oddania kanalizacji do użytku.

W odpowiedzi Marian Błachut poinformował, że przetarg na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota - Centrum" został unieważniony z uwagi na to, iż ceny złożonych ofert znacznie przekroczyły kwotę jaką zamawiający (PIM Sp. z o. o.) mógł przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia.

- Zważywszy na bardzo wysokie koszty budowy sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do budynków, podjęta została decyzja o przesunięciu terminu realizacji w/w zadania inwestycyjnego - odpowiedział burmistrz. - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. realizuje obecnie duży projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2". Biorąc pod uwagę restrykcyjne ramy czasowe realizacji i zamknięcia Programu Operacyjnego oraz znaczne zaangażowanie finansowe PIM w ten projekt, w/w inwestycja jest dla naszej Gminy priorytetowa i nie pozwala na równoczesne podjęcie tych dwóch, ważnych inwestycji - dodał.

Poinformował również, że budowę kanalizacji na terenie sołectwa Ligota gmina planuje zrealizować w terminie późniejszym, po zakończeniu rozpoczętej już realizacji projektu unijnego, korzystając z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w postaci pożyczko-dotacji. Dofinansowanie obejmie zarówno sieć kanalizacyjną jak i przyłącza do budynków.

Szczegółowe informacje co do planowanego terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania można uzyskać w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. pod numerami telefonów: 32 215 29 56, 32 215 92 06 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.