czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 13 lutego 2019
  • 14 lutego 2019
  • wyświetleń: 13519

Protest mieszkańców os. Południe - nie chcą przemysłu i produkcji

11 lutego odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Południe w Czechowicach-Dziedzicach. W jego trakcie licznie podpisywali protest przeciwko zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiają na terenie osiedla budowę obiektów produkcyjno-usługowych.

MPZP,
W myśl nowych zapisów po wschodniej stronie DK-1 wyznaczone zostaną tereny produkcyjno-usługowe. Mieszkańcy obawiają się potencjalnych uciążliwości związanych z lokalizacją przemysłu w tym miejscu. · fot. zdjęcie dzięki uprzejmości czytelnika


Pismo skierowane jest do przewodniczącego Rady Miejskiej, burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz radnych.

- Mieszkańcy Osiedla nie zgadzają się na zmianę dotychczasowych terenów rolnych i leśnych, ulokowanych na obszarze objętym planem, na tereny przemysłowo-produkcyjne. Nie do przyjęcia jest, aby obiekty przemysłowo-usługowe zostały zlokalizowane pomiędzy terenami o ciągle rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej, w bezpośredniej bliskości lasu Bażaniec i Doliny Potoku Czechowickiego - czytamy w dokumencie, którego autorzy lokalizację tutaj takich przedsięwzięć nazywają "zagrożeniem".

Protest mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice:

My mieszkańcy Miasta Czechowice-Dziedzice Osiedle "POLUDNIE" protestujemy przeciwko uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr VI/32/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Hrabiego Kotulińskiego, ulicą Cichą i DK 1.

Uchwała została podjęta przez Radę Miejską z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, a nadto z naruszeniem praw mieszkańców zamieszkujących OSIEDLE "POŁUDNIE".

Rada Miejska i Burmistrz przed podjęciem uchwały nie wykorzystali przy tym wszelkich wymaganych i możliwych trybów konsultacji z mieszkańcami Osiedla POŁUDNIE, w tym trybu przewidzianego w Statucie Osiedla przyjętego Uchwałą Nr XXII/211/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. W statucie stanowi, się, że Osiedle współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru osiedla "POLUDNIE" należy do spraw istotnych dla jego mieszkańców. Projekt uchwały Rady Miejskiej w tym przedmiocie winien być skierowany do organów Osiedla celem podjęcia przez Ogólne Zebranie Mieszkańców stosownej uchwały.

Mieszkańcy Osiedla nie zgadzają się na zmianę dotychczasowych terenów rolnych i leśnych, ulokowanych na obszarze objętym planem, na tereny przemysłowo-produkcyjne. Nie do przyjęcia jest, aby obiekty przemysłowo-usługowe zostały zlokalizowane pomiędzy terenami o ciągle rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej, w bezpośredniej bliskości lasu Bażaniec i Doliny Potoku Czechowickiego. Mieszkańcy nie zgadzają się na zlokalizowanie na obszarach oznaczonych symbolami PU produkcji potencjalnie szkodliwa i uciążliwa dla otoczenia i mieszkańców.

Każdy z zakładów produkcyjnych dopuszczonych przez plan do funkcjonowania stanowi potencjalne zagrożenie, a zgromadzenie znacznej ilości takich zakładów na terenie 30 ha wiązać się będzie z kumulacją ich oddziaływania, której wpływ na środowisko będzie bardzo trudno określić.


Profil Lipowiec Czechowice podaje, że poniższy protest został podpisany przez setki mieszkańców osiedla.

Na zebraniu mieszkańców Osiedla Południe przyjęto także uchwałę wzywającą Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach i burmistrza do wycofania uchwały Nr. VI/32/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Hrabiego Kotulińskiego, ulicą Cichą i DK1 i rozpoczęcia konsultacji społecznych od nowa.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.