czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 22 lutego 2019
  • wyświetleń: 1597

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I" odbędzie się w terminie: 21.02.2019 - 28.02.2019.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych, wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do Regulaminu),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do Regulaminu),
  • harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 17 do Regulaminu).
  • w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 18 do Regulaminu).


Dokumenty można składać w:
  • Biurze Projektu: w Stowarzyszeniu "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 00; biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
  • Siedzibie Partnera Projektu: Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach - dziennik podawczy, Plac Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30


Procedura składania wniosków o wsparcie pomostowe opisana jest szczegółowo w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Do pobrania: Regulamin przyznawania środków finansowych.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.