czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 marca 2019
  • wyświetleń: 7090

Urząd Miejski przypomina mieszkańcom o ich obowiązku

Urząd Miejski przypomina właścicielom posesji o obowiązku pielęgnacyjnego przycinania drzew i krzewów, których gałęzie sięgają poza teren nieruchomości.

Reklama

Nadmierny rozrost gałęzi stanowi zagrożenie dla użytkowników dróg oraz ciągów rowerowo-pieszych. Wysokość skrajni nad jezdnią winna wynosić co najmniej 4,0 m, natomiast nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m.

- Informujemy, że przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych w obrębie korony drzew (z wyjątkiem drzew uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane według wskazań zawartych w ustawie o ochronie przyrody i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Stan zdrowotny drzew powinien być na bieżąco monitorowany przez właściciela (posiadacza) nieruchomości.

Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew, został ustawowo ograniczony w art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1614). Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:
[uli]usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
Zgodnie z art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych./uli]

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.