czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

 • 14 marca 2019
 • wyświetleń: 3635

Zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta

Artykuł sponsorowany:

Trwają zapisy do klas pierwszej, czwartej, szóstej i siódmej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alber


Jesteśmy społecznością ludzi z pasją. Kształcimy na bardzo wysokim poziomie, czego efektem są wyniki z egzaminów zewnętrznych lokujące szkołę w czołówce województwa śląskiego. Kładziemy nacisk na wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości oraz bezpieczeństwo i rozwój uczniów.

Oferta edukacyjna:
 • wysoki poziom nauczania - bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz szkoły ponadpodstawowej,
 • skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,
 • jednozmianowy system nauki,
 • zwiększona ilość edukacji matematycznej od klasy 1,
 • kameralna atmosfera w małej społeczności szkolnej,
 • naukę języków obcych w grupach w rozszerzonym zakresie:

- język angielski - 5 godz. tygodniowo
- drugi język nowożytny już od klasy 3-do wyboru: język niemiecki lub język francuski, w kl.7 i 8 3 godz. tyg.
- konwersacje z native- speakerem (w ostatnim roku nauki)
 • rozszerzony program informatyki,
 • świetlica z ciekawą ofertą różnorodnych zajęć dostosowana do potrzeb rodziców,
 • udział w zajęciach na krytym basenie od kl.1, fitness dla dziewcząt w starszych klasach,
 • możliwość udziału w wolontariacie,
 • możliwość korzystania z II śniadań i domowych obiadów,
 • system stypendiów naukowych i socjalnych.


Dodatkowo dla chętnych uczniów:
 • półkolonie w wakacje i w ferie,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • wyjazdy na warsztaty i przedstawienia w języku angielskim,
 • koło " Miłośników Teatru"- wyjazdy na spektakle do Krakowa, Bielska- Białej, Katowic,
 • przedmiotowe koła zainteresowań,
 • współpraca z uczelniami- wyjazdy na zajęcia.


Szkoła działa pod patronatem Ambasady Francji i prowadzi klasę frankofońską -rozszerzony program nauczania języka francuskiego i kultury francuskiej - czwarta godzina języka francuskiego.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alber