czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 stycznia 2007
  • wyświetleń: 1169

Zostań policjantem - nabór do służby

Reklama

Podobnie jak w całym kraju i w naszym regionie ruszył pierwszy etap tegorocznego naboru do pracy w Policji. Planowane terminy przyjęć w 2007 roku wyznaczono na 2 kwietnia, 23 lipca oraz 19 listopada. Składanie podań na pierwszy termin upływa w dniu 12 lutego. Tylko w tym terminie w całym województwie śląskim zaplanowano przyjęcie 200 osób.

Służbę w Policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie karany i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć osobiście (od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-14.00, w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ulicy Rychlińskiego 17, numer pokoju 126, numer telefonu (033) 812 13 72 lub od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ulica Lompy 19, numer pokoju 326, numer telefonu (032) 200 17 38, 200 17 91), następujące dokumenty:
1. pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji (kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach),
2. wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w komórkach kadrowych lub ze strony internetowej www.policja.katowice.pl .),
3. odręcznie napisany życiorys,
4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie oryginałów do wglądu),
5. zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),
6. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
7. dowód osobisty i książeczkę wojskową - do wglądu (celem potwierdzenia danych zawartych w kwestionariuszu osobowym).

KMP w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.