czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 marca 2019
  • wyświetleń: 9016

Rada Miejska oddaliła petycję mieszkańców Osiedla Południe

Na marcowej sesji Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach oddaliła petycję mieszkańców Osiedla Południe w sprawie zmian wprowadzonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiają budowę obiektów produkcyjno-usługowych przy DK1. Nie przeszedł także obywatelski projekt uchwały uchylającej ww. plan.

Reklama

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową - 16.03.2019 · fot. sid / czecho.pl


Przypominamy, że 11 lutego odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Południe w Czechowicach-Dziedzicach. Uczestnicy zebrania licznie podpisywali petycję przeciwko zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiają na terenie osiedla budowę obiektów produkcyjno-usługowych.

Mieszkańcy południowej części Czechowic-Dziedzic przygotowali także obywatelski projekt uchwały uchylającej obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Pod projektem podpisało się ponad 550 osób.

Oba projekty uchwał - w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Osiedla "Południe" oraz w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr VI 32 19 z dnia 29 stycznia 2019 r. - znalazły się w porządku obrad marcowej sesji.

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową - 16.03.2019
Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową - 16.03.2019 · fot. sid / czecho.pl


Zanim doszło do głosowania nad projektami głos w sprawie zabrał przedstawiciel inwestora. Przypominamy, że na działkach między ulicami Cichą, Partyzantów i Zamkową, ma powstać zakład produkcyjny firmy Valeo Siemens.

- Wszystkie parkingi i cała komunikacja będzie odbywać się drogą krajową nr 1. Powstanie nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, powodującą pełną, bezpieczną komunikację tego terenu - mówił Mariusz Piazza, prezes spółki Inwestycje CL przygotowującej inwestycje.

Teren zakładu od zabudowy przy ulicy Partyzantów ma być odgrodzony wysokim wałem obsadzonym roślinnością. Więcej informacji o planowanej inwestycji można znaleźć w artykule "Zakłady przy DK1 przyniosą korzyści? Inwestor opowiada o projekcie".

Marian Błachut poinformował radnych, że właściciel działek między projektowanym zakładem a ulicą Partyzantów wyraził chęć zmiany sposobu użytkowania terenu. Dotychczas pas ziemi wykorzystywany był do działalności rolniczej. Właściciel nieruchomości chce, aby ten teren został przekształcony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic przekazał właścicielowi działki przy ulicy Partyzantów wstępną deklarację, że gmina może wykupić część nieruchomości, na której mógłby powstać pas zieleni, stanowiący dodatkowy bufor ochronny.

- Zawsze na granicy dwóch stref: mieszkaniowej i aktywności gospodarczej rodzą się pewne konflikty, dotyczące obaw i domysłów co do potencjalnej uciążliwości. Po wykupieni części tego terenu, w pasie około 200 metrów, można by w sposób trwały stworzyć dodatkową przestrzeń zieleni, żeby oddziaływanie tej aktywności gospodarczej na najbliższe otoczenie zabudowy jednorodzinnej minimalne - mówił na sesji Marian Błachut.

Głos w dyskusji zabrał także przedstawiciel mieszkańców. Wacław Górcecki dopytywał przedstawiciela inwestora m.in. o sposoby minimalizacji uciążliwości zakładów na tereny mieszkaniowe.

Przed głosowaniem przewodniczący Rady Miejskiej odczytał apel mieszkańców gminy, który wyrażają poparcie dla uchwały umożliwiającej lokalizację zakładu Valeo Siemens na działce przy DK1. Apel podpisało 1260 osób.

W głosowaniu Rada Miejska oddaliła petycję mieszkańców. Zgodnie z przewidywaniem większości nie uzyskał także obywatelski projekt uchwały uchylającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ulicą Hrabiego Kotulińskiego, Cichą a DK1. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciwko 14, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.