czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 maja 2019
  • wyświetleń: 2336

Podsumowanie działalności spółek wodnych na terenie powiatu bielskiego

W sali sesyjnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, podsumowujące działalność w roku 2018 i przyjmujące kierunek działań w roku 2019.

Spółki wodne, powiat bielski
Podsumowanie działalności spółek wodnych na terenie powiatu bielskiego. · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-


W zgromadzeniu wzięli udział delegaci - przedstawiciele poszczególnych spółek wodnych - melioracyjnych działających na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała, a także Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, przedstawiciele gminy Jaworze, Czechowice-Dziedzice i Bielsko-Biała oraz pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.

Wicestarosta Bielski G. Szetyński podziękował za działalność spółek w roku 2018, życząc sukcesów w roku 2019. Stwierdził, że współpraca Starosty Bielskiego, który nadzoruje działalność spółek wodnych, układa się dobrze. Problemy, z którymi borykają się spółki wodne są bardzo duże, a możliwości finansowe na realizację zadań spółek ograniczone. Jednakże od kilku lat wzrastają dotacje udzielane z Budżetu Państwa dla spółek, co w jakimś stopniu poprawia ich kondycję finansową i umożliwia realizację większej ilości zadań.

Z kolei B. Adamska Członek Zarządu również stwierdziła, że współpraca ze Starostwem układa się dobrze, z korzyścią dla środowisk zainteresowanych działalnością spółek i oczywiście dla mieszkańców. Szczególnie podziękowała przedstawicielom zarządów i komisji rewizyjnych za włożony trud w prace na rzecz lokalnych środowisk. Stwierdziła, że jest to ciężka, społeczna praca, na pewno przynosząca satysfakcję, lecz również niejednokrotnie problemy zarówno z eksploatacją urządzeń ulegających dekapitalizacji oraz w relacjach z niektórymi mieszkańcami.

Na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje 15 spółek wodnych, w tym 5 wodociągowych tzn. zaopatrujących w wodę swoich członków. Są to spółki w Wilkowicach, Mesznej, Bystrej, Godziszce i Rudzicy oraz 10 spółek melioracyjnych działających w: Czechowicach - Dziedzicach, w Bestwinie, w Buczkowicach, w Czańcu, w Jasienicy, w Kozach, w Wilamowicach, w Wilkowicach i 2 spółki powołane do eksploatacji Młynówek: Międzyrzecko - Ligockiej i Młynówki Czanieckiej na terenie Gminy Porąbka.

Działalność spółek wodnych melioracyjnych na przestrzeni ostatnich lat uległa zmianie. Kiedyś spółki wodne melioracyjne zajmowały się wyłącznie odwadnianiem i nawadnianiem gruntów rolnych. Obecnie takich gruntów na terenie powiatu bielskiego jest coraz mniej i zadaniem spółek jest również odwadnianie terenów zurbanizowanych.

Jarosław Jesionka
źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.