czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 czerwca 2019
  • wyświetleń: 1633

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - konsultacje

Zgodnie z artykułem 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina jest zobligowana do okresowego opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Reklama

Powinna ona w szczególności zawierać diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych, projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii, ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.

W naszej gminie został powołany Zespół ds. opracowania i wdrożenia Strategii na lata 2020- 2025. W celu prac nad Strategią zorganizowano warsztaty, w których brali udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, gminnych służb społecznych, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, straży miejskiej, policji, organizacji zrzeszających seniorów naszej gminy oraz organizacji pozarządowych (na zdjęciu).

W trakcie prac zaprezentowano diagnozę problemów społecznych identyfikowanych w gminie, dokonano analizy sytuacji społecznej poprzez pryzmat wiedzy i doświadczeń uczestników spotkania. Przeprowadzono także mapowanie problemów społecznych w gminie w poszczególnych obszarach życia społecznego ( pomoc społeczna, rynek pracy, kultura, sport, edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, organizacje pozarządowe).

W wyniku czego opracowano dostosowany do aktualnych potrzeb, zestaw celów i zaplanowano zadania do realizacji. Nakreślone zostały także ramy finansowe dla przyjętych działań.

Od 6 do 20 czerwca 2019 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020- 2025. Zgodnie z treścią zarządzenia nr 93/19 Burmistrza Czechowic-Dziedzic konsultacje przeprowadzane są w trybie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej zamieszczamy bezpośredni link, pod którym można się zapoznać z treścią dokumentu: www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/070

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii, przekazania uwag oraz sugestii.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.