czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 czerwca 2019
  • wyświetleń: 4597

OPS szuka kandydatów do bazy dla opiekunów prawnych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Pomocy Społecznej" podaj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi stały nabór kandydatów do bazy dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Reklama

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach
fot. www.ops.czechowice-dziedzice.pl


Do podstawowych obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora należy przede wszystkim sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentowanie jego interesów w sprawach urzędowych.

Opiekun prawny lub kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej obowiązany jest wykonywać powierzone czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

Opiekun zobowiązany jest także, w terminach oznaczonych przez właściwy sąd opiekuńczy, składać sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką.
Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
  • posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • mieć nieposzlakowaną opinię,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora prosimy o złożenie załączonego oświadczenia do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 37, w kopercie zatytułowanej "kandydat na opiekuna prawnego/kuratora" lub kontakt telefoniczny 032 215 23 88 lub emaliowy ops@ops.czechowice-dziedzice.pl z Ośrodkiem.

Dodatkowych informacji udzielają:
Zespół ds. pracy socjalnej - codziennie w godzinach pracy Ośrodka Czechowice-Dziedzice ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60,
Zespołu ds. pierwszego kontaktu - codziennie w godzinach pracy Ośrodka Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37, pokój nr 2, tel. 21 215 23 88 wew. 20

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Pomocy Społecznej" podaj