Wiadomości

  • 11 lutego 2007
  • wyświetleń: 910

Przed wyjazdem dzieci na zimowisko

Przed wyjazdem dzieci na zimowy wypoczynek opiekunowie i rodzice powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić szczególną uwagę na to, czy:

1. posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu
2. posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci - program zimowiska, adres, telefony (co ułatwi ewentualny zarówno wcześniejszy kontakt z organizatorami wypoczynku, jak i w razie potrzeby z wypoczywającym dzieckiem),
3. zapewnia opiekę medyczną, opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,
4. zapewnia na czas przejazdu właściwą opiekę nad dziećmi (na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun, zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu podwójnym, zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach).

Firma przewozowa:
1. posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
2. posiada tabor zastępczy na wypadek awarii, jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1,
3. pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc - badania techniczne co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne np. NW,
4. autobus ma na wyposażeniu 2 gaśnice, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy,
5. przewóz wykonuje własnym taborem, czy zatrudni podwykonawcę, który musi spełniać warunki wymagane od firmy, z którą zawarta jest umowa o przewóz (autobus wyznaczony do przewozu zapewnia każdemu jedno miejsce siedzące, np. autobus mający 44 miejsca siedzące i 11 stojących może przewozić tylko 44 osoby, przewidziane są postoje - zaleca się w czasie podróży postoje 15 minutowe co 4 godziny na parkingach).

Przy przejazdach PKP zasady sprawowania opieki nad dziećmi są takie same jak przy przejazdach autokarowych.

W czasie pobytu dziecka na zimowisku:

Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy je wyposażyć w kartę telefoniczną ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami, portfel na pieniądze - najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku, informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska,niezbędną ilość pieniędzy.

Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, walkmany, złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo, należy je nauczyć podstawowych zasad zachowania się w czasie zimowiska, zwracając uwagę na:

1. obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,
2. ograniczenie zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi,
3. odmawianie poczęstunku np. słodyczy czy napoi, oferowanych przez osoby nieznajome,
4. zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
5. zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
6. zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogę,
7. zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu (zakaz rzucania śnieżkami w pieszych, samochody lub okna, zakaz zjeżdżania na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne - ulice, torowiska, korzystanie tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw. Bezwzględnie należy zakazać wchodzenia na zamarznięte, rzeki, stawy, czy baseny,
8. w przypadku posiadania drogich przedmiotów lub znacznej ilości pieniędzy nie należy ich używać w sposób demonstracyjny (może to sprowokować zainteresowanie się nimi złodzieja),
9. w razie potrzeby, np. w przypadku zabłądzenia - o drogę lub kierunek najlepiej pytać policjanta lub inną osobę w mundurze, np. żołnierza, strażnika miejskiego lub osobę z odpowiednim oznaczeniem np. przewodnika turystycznego, aby nie zainteresować sobą osób przypadkowych.

Ferie zimowe w miejscu zamieszkania dziecka:

Dzieci pozostające w czasie ferii w domu nie zawsze umieją same zorganizować sobie czas. Aby im w tym pomóc, rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości powinni umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań.

Jeżeli nie jest to możliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników wskazanym byłoby:

1. zapewnienie opieki przez osoby zaufane,
2. pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe,
3. przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
4. wypracowanie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,
5. bezwzględne zakazanie wpuszczania do mieszkania osób nieznajomych (nauczenie dzieci odmowy rozmawiania z nieznajomymi jest bardzo ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo zarówno dziecka, jak i naszego mienia. Kiedy dziecko odbiera telefon podczas nieobecność domowników i nie zna rozmówcy, powinno powiedzieć, że w tej chwili nie mogą podejść do telefonu, poprosić o nazwisko i numer telefonu rozmówcy oraz poinformować, że oddzwonią do niego. Dziecko nie może informować o nieobecności domowników, do kiedy ich nie będzie oraz gdzie obecnie przebywają.

Kiedy dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy je nauczyć, aby:

1. nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
2. klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
3. nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem, np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
4. nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
5. nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą one pochodzić z przestępstwa).

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać się będą na lodowiskach przyszkolnych, czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.

Policja

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.