Wiadomości

  • 4 lipca 2019
  • wyświetleń: 3283

Ponad 1,4 mln zł pozyskała WSFiP w Bielsku-Białej dla swoich studentów

Artykuł sponsorowany:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej pozyskała duże środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu studenci Uczelni będą mogli skorzystać z licznych nieodpłatnych szkoleń, kursów oraz warsztatów.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
fot. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej


Projekt pt. "Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" umożliwia studentom uzupełnienie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych. Zaplanowane kursy zawodowe oraz językowe ukończą się nabyciem certyfikatów, pożądanych przez pracodawców.

Wdrażanie projektu rozpoczęło się we września 2018 roku i potrwa do czerwca 2022 rok, przez okres czterech lat studenci, kadra dydaktyczna i administracyjna WSFiP uzyska kompetencje dostosowane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
fot. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej


Uczelnia dzięki realizowanemu projektowi otworzyła pierwszą w Polsce profesjonalną cywilną strzelnicę laserową dzięki której studenci uczestniczą w specjalistycznym szkoleniu strzeleckim z zakresu posługiwania się bronią i postaw strzeleckich. Absolwenci kursu, po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat ukończenia kursu oraz prawo do ubiegania się o miejsce w zajęciach praktycznych z zakresu strzelania bronią na amunicję ostrą.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
fot. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej


Studenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą natomiast uczestniczyć w nieodpłatnym kursie zaawansowanej znajomości systemu finansowo-księgowego SYMFONIA. Wykładowcami kursu są pracownicy firmy Zorius - "Platynowego" Partnera firmy Sage.

Dla wszystkich zainteresowanych studentów Uczelnia oferuje kursy z języka angielskiego TELC na poziomie B1/B2, który zakończony będzie egzaminem. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu a osoby, które zdadzą egzamin TELC otrzymają dodatkowo dokument potwierdzający ich kompetencje językowe.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej


Wyższa Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od samego początku swego istnienia jest prężnym i rozwijającym się ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Kształci studentów na poziomie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich, 5-cio letnich magisterskich oraz inżynierskich w kierunkach: Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo, Informatyka oraz Administracja. Oferuje również kilkanaście rodzajów studiów podyplomowych.

Uczelnia z roku na rok zajmuje wyższą pozycję rankingową, świadczy o tym m.in. ostatnie badania opracowane przez Magazyn "Perspektywy".

Wszelkie działania Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej można obserwować na stronie internetowej: http://www.wsfip.edu.pl.