Wiadomości

  • 9 lipca 2019
  • wyświetleń: 1727

Wsparcie dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach jest realizatorem projektu "Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Świetlicą "Zatoka" w ramach projektu realizują szereg działań na rzecz dzieci i ich rodziców. Oferują możliwość skorzystania m.in. z zajęć prowadzonych w Świetlicy, z terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, konsultacji neurologicznych, a także konsultacji pedagogiczno-psychologicznych.

Rodziny przeżywające kryzysy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji rodzinnych. Pozwalają one jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu korzystnego rozwiązania konfliktu. Spotkania z mediatorem rodzinnym odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie również organizowane są spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

W sierpniu br. zorganizowany zostanie wyjazdowy warsztat socjoterapeutyczny dla rodzin, w czasie którego uczestnicy połączą wypoczynek z pracą nad poprawą relacji rodzinnych.

Działania projektowe skierowane są również do kadry specjalistów podejmujących stałą pracę z rodziną. W pierwszym półroczu przeprowadzono cykl szkoleń dostarczających wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Na bieżąco realizowane jest także wsparcie asystentów rodziny czy pracowników socjalnych.

Warunkiem uzyskania możliwości wsparcia jest wypełnienie wraz z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny lub wychowawcą świetlicy, ankiety rekrutacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia w ramach projektu prosimyo kontakt pod nr telefonu 32 215-26-90 - Świetlica ZATOKA lub 32 215-30-60 - Zespół ds. Pracy Socjalnej.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.