czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 7 kwietnia 2007
  • wyświetleń: 3287

Zostaw 1% podatku w Czechowicach

Przyszedł czas rozliczeń z Fiskusem. Po raz trzeci każdy podatnik może przekazać 1% należnego fiskusowi podatku na organizację pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.

W Czechowicach-Dziedzicach działa kilka organizacji tego typu. Dzięki Waszej decyzji procent z każdej kwoty podatku, opłacanej do końca kwietnia 2007 roku, zamiast trafić w ręce urzędników i pod debaty polityków, może pozostać w naszym mieście, ze wskazaniem na podmiot, który wykorzysta go do realizacji swoich celów statutowych.

W całym kraju w ubiegłym roku podatnicy przekazali ponad 62 miliony zł na cele społeczne. Swój 1% oddało organizacjom pożytku publicznego 1 156 480 osób.

To jedyna okazja, kiedy sami możemy zadecydować na jakie cele przeznaczyć część płaconego podatku. Warto z niej skorzystać i okazać dobre serce.

smm / czecho.pl

---------------------------------------------------


Organizacje pożytku publicznego w Czechowicach-Dziedzicach:

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Czechowice-Dziedzice

Ul. Narutowicza 4
43-502 Czechowice-Dziedzice

Bank: Bank Śląski K-ce O/Czechowice-DZ
Nr konta: 19 1050 1256 10000001 0263 5190

Na druku przelewu można wskazać konkretną jednostkę organizacyjną naszego hufca (drużynę, gromadę, szczep, klub). Wykaz drużyn oraz szczegóły na www.czechowice-dziedzice.zhp.pl

Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo

ul. Szkolna 50
43-502 Czechowice-Dziedzice

Bank: Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice
Nr konta: 62 8453 0002 0012 1688 2000 0010

Uczniowski Klub Sportowy "Dycha"

ul. Polna 33
43-503 Czechowice-Dziedzice

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło nr 1

ul. Mickiewicza 37
43-502 Czechowice-Dziedzice

Bank: PKO BP S.A. O/Czechowice-Dziedzice
Nr konta: 95 1020 1390 0000 6802 0126 1486

Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zabrzegu

ul. Stadionowa 30
43-516 Zabrzeg

Nr konta: 97 8453 0002 0000 2769 2000 0010


Źródło: ngo.pl


Organizacje pożytku publicznego, które nie znalazły się na liście prosimy o przesłanie na adres redakcja@czecho.pl pełnych informacji do umieszczenia na naszym portalu

---------------------------------------------------

Jak to zrobić? Oto krótka instrukcja przygotowana przez portal organizacji pozarządowych:

Krok 1: trzeba znaleźć organizację/organizacje

Jeśli chcemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy przede wszystkim wybrać taką organizację lub organizacje (możemy nasz 1% podzielić między kilka organizacji). Ich lista znajduje się na stronie internetowej portalu organizacji pozarządowych: bazy.ngo.pl/opp class=dodaj target=_blank>bazy.ngo.pl/opp i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: opp.ms.gov.pl class=dodaj target=_blank>opp.ms.gov.pl.

Na stronach departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej działa baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego: bopp.pozytek.gov.pl/szukaj class=dodaj target=_blank>bopp.pozytek.gov.pl/szukaj. Można tam sprawdzić jak organizacje wydały 1% w latach poprzednich.


Krok 2: trzeba obliczyć kwotę, którą możemy przekazać

Gdy już wiemy, komu chcemy przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to będzie kwota. Najpierw zatem należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla formularza PIT-36 jest to pozycja 179, dla PIT-37 - pozycja 111, dla PIT-28 - pozycja 103). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%.
Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.


Krok 3: obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto organizacji

Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty - w wysokości obliczonego 1% podatku - na konto wybranej przez nas organizacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego.

Uwaga: 1% wpłacamy na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przed złożeniem zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym.

1% możemy wpłacać na konta organizacji pożytku publicznego do 30 kwietnia 2007 (do ostatniego dnia składania zeznań podatkowych za rok poprzedni).

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.