czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 3 sierpnia 2019
 • wyświetleń: 10989

Program "Mój Prąd" - dopłaty do fotowoltaiki z NFOŚiGW

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce "Mój Prąd". Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.

Reklama

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Szczegóły programu:

 • Źródło finansowania: środki krajowe
 • Nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
 • Nazwa Programu: Mój Prąd
 • Dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Adresat oferty: osoby fizyczne (będące stroną umowy przyłączeniowej), zamieszkujące w domach jednorodzinnych / szeregowych
 • Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem: prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne mocy od 2 do 10 kWp;
 • Aktualny okres naboru wniosków: planowany termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków: przełom sierpnia i września 2019r;
 • Forma dofinansowania: dotacja;
 • Możliwy poziom dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych zabudowy instalacji PV, ale nie więcej niż 5000PLN na instalację;
 • Koszty kwalifikowane: koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej udokumentowane fakturami, poniesione po 23 lipca 2019r;
 • Sposób aplikacji: wniosek , który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowane i płatność. Załączniki: faktura na zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokumenty potwierdzające instalację licznika dwukierunkowego, numer umowy kompleksowej;
 • Wymagania techniczne: instalacja wyprodukowana nie później niż 24 miesiące przed montażem. Zakres instalacji obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem i zamontowanym licznikiem dwukierunkowym
 • Ograniczenia: brak możliwości finansowania instalacji z innych preferencyjnych źródeł w tym programu "Czyste Powietrze". Projekt nie może być zakończony (przyłączony do sieci) przed ogłoszeniem naboru. Musi być zakończony na moment składania wniosku;
 • Link do aktualnej dokumentacji Programu: nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html


Więcej informacji: doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania
Telefon kontaktowy: (32) 60-32- 265, (32) 60-32- 266, (32) 60-32- 267, (32) 60-32- 268, (32) 60-32- 269

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.