czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

 • 14 sierpnia 2019
 • wyświetleń: 2480

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku - ile zarobisz "na rękę"?

Materiał partnera:

Co roku rząd ustala nowe minimalne stawki wynagrodzenia - zarówno tego na etacie, czyli dla pracowników na umowie o pracę, jak i godzinowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie obowiązuje wszystkich pracodawców, a oferowanie na umowach stawek niższych niż minimalne grozi wysokimi karami. Wynagrodzenia podawane są brutto, co oznacza, że nie jest to stawka wypłacana na rękę. Ile zatem minimalnie można otrzymać pensji netto w 2019 roku na umowie o pracę lub za godzinę pracy na umowie zlecenie? Sprawdź! Dowiedz się też, jak te stawki mają się do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku - ile zarobisz


Minimalne wynagrodzenie godzinoweWynagrodzenie godzinowe dotyczy pewnych umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie. Także osoby samozatrudnione świadczące usługi dla innych firm na podstawie umowy o współpracę muszą otrzymywać minimum stawkę godzinową ustaloną przez rząd. Umowa o dzieło oraz umowa agencyjna nie są objęte minimalnym wynagrodzeniem godzinowym. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosi 14,7 zł brutto. To podwyżka o 1 zł w porównaniu do 2018 roku, kiedy wynagrodzenie minimalne za godzinę wynosiło 13,7 zł.

Ile z tego wychodzi na rękę? Po potrąceniach dla pracownika zostanie 10,54 zł wypłaty za godzinę. Strony na umowie zlecenie czy o współpracę nie mogą ustalić niższej stawki. Grozi za to kara grzywny od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Aby nie było wątpliwości, co do wysokości wynagrodzenia, strony muszą prowadzić ewidencję przepracowanych godzin. Na tej podstawie wylicza się wynagrodzenie - mnożąc liczbę godzin razy ustaloną stawkę za godzinę.

Kiedy minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje?Minimalne wynagrodzenie godzinowe za pracę nie obowiązuje wszystkich. Prawodawstwo wyróżnia kilka rodzajów umów, na których nie trzeba stosować się do przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Są to:

 • Umowy dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej albo rodzinnego domu dziecka w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji rodziny pomocowej, pełnienia dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, funkcji wychowawcy do pomocy w kierowaniu taką placówką, jeśli nie ma w niej dyrektora - o ile powyższe usługi opieki są wykonywane dłużej niż jedna doba.
 • Umowy dotyczące usług sprawowania opieki nad osobami podczas wypoczynku, wycieczek - jeśli jest ta opieka sprawowana przez okres dłuższy niż jedna doba.
 • Umowy dotyczące opieki domowej nad osobą w podeszłym wieku, niepełnosprawną lub przewlekle chorą, jeśli w ramach tej opieki opiekun mieszka razem z podopiecznym w jego mieszkaniu albo domu, a usługa opieki świadczona jest jednej osobie albo rodzinie wspólnie zamieszkującej przez okres dłuższy niż jedna doba. Wyjątkiem są placówki powołane do świadczenia całodobowej opieki dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 • Umowy, w których o miejscu i czasie wykonywania zlecenie albo świadczenia usług decyduje zleceniobiorca lub osoba świadcząca usługi, a wynagrodzenie jest prowizyjne, to znaczy zależne od rezultatu prac.
 • Minimalna płaca na etacie


W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, czyli etat, pracodawca musi ustalić wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalna płaca obowiązująca w danym roku. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 2 250 zł brutto. W zeszłym roku było o 150 zł niższe. To stawka brutto - na rękę z tego otrzyma się około 1 634 zł. Minimalne wynagrodzenie brutto za rok 2019 stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na ten rok. Minimalna wynagrodzenie dotyczy jedynie umów o pracę, nie można go stosować do umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenie.

Minimalne wynagrodzenie brutto, czyli...Jakie składniki tworzą minimalne wynagrodzenie brutto? Zalicza się do niego:

 • Wynagrodzenie zasadnicze, które wyliczane może być jako stawka stała miesięczna, na podstawie stawki godzinowej, akordowej czy jako wynagrodzenie prowizyjne zależne od rezultatów;
 • Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego takie jak: za warunki pracy, za staż pracy, za pełnione funkcje etc.;
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
 • Dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z tytułu choroby zawodowej albo wypadku przy pracy;
 • Nagrody oraz premie zgodne z regulaminem miejsca pracy, wypłacane jako część wynagrodzenia.


Obliczanie wynagrodzenia dla pracownika nie może obejmować za to następujących składowych:

 • Nagrody jubileuszowej;
 • Dodatku do wynagrodzenia za pracę nocą;
 • Dodatku do wynagrodzenia za nadgodziny;
 • Odprawy pieniężnej z tytułu przejścia na emeryturę albo rentę;
 • Ekwiwalentów, np. za pranie odzieży roboczej;
 • Świadczeń urlopowych oraz innych świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Stawki świadczeń ze stosunku pracyW związku z podwyżką za rok 2019 minimalnego wynagrodzenia zmieniają się także kwoty niektórych świadczeń wypłacanych z tytułu stosunku pracy. Wyższe są m.in.:

 • Wynagrodzenie za przestój w pracy niezawiniony przez pracownika - może w 2019 roku wynosić nie mniej niż 2 250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych na cały etat;
 • Dodatek za pracę nocą;
 • Odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu - nie mniej niż 2 250 zł;
 • Odprawa pieniężna za grupowe zwolnienia - może wynosić nie więcej niż 15-krotność minimalnej płacy, zatem maksymalnie 33 750 zł;
 • Świadczenie pieniężne dla praktykanta - nie może być wyższe niż dwukrotność płacy minimalnej, zatem 4500 zł brutto.


Całkowity koszt zatrudnieniaPłaca brutto to nie całkowity koszt, jaki ponosi pracodawca. Od płacy brutto potrącane są składki pokrywane przez pracownika, m.in. na ZUS. Dlatego otrzymuje on niższe wynagrodzenie na rękę. Jednak pracodawca także opłaca za pracownika składki. W 2019 roku ich łączna wysokość do minimalnej płacy wynosi 460,81 zł. Zatem całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wynosi 2 710,81 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenieJak wygląda aktualne przeciętne wynagrodzenie? Za I kwartał 2019 wynosiło ono 4 950,94 złote brutto. To zatem ponad dwa razy więcej niż minimalne wynagrodzenie na etacie. Wynagrodzenie przeciętne może się wydawać wysokie, ale trzeba pamiętać, że to tylko statystyczne średnie wynagrodzenie. Bardzo wielu Polaków w dalszym ciągu zarabia za mało by pokryć z pensji wszystkie wydatki lub móc spełnić swoje marzenia np. o wyjeździe na wakacje. Dlatego sięgają po pożyczki. Już niewielka pożyczka na miesiąc pozwala wielu Polakom zrealizować swoje cele. Spłata takiej pożyczki na 30 dni może być pokryta z kolejnej pensji, co pozwala zachować płynność finansową. Sprawdź ofertę pożyczki na https://www.vivus.pl/moje-finanse/pozyczki-online/ (RRSO to 819,1%*).

* Pożyczkodawcą jest Vivus Finance sp. z o.o. - Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 819,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 2000; całkowita kwota do zapłaty 2400 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 400 zł (prowizja 383,60zł, odsetki 16,40zł); umowa na 30 dni. Stan na 28.03.2019 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Artykuł sponsorowany przez Vivus Finance sp. z o.o.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.


Źródła: