czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 3 września 2019
  • wyświetleń: 3804

Gmina otrzymała środki na opiekę wytchnieniową

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej. Kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Celem głównym programu jest wsparcie członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).


W gminie Czechowice-Dziedzice program będzie realizowany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, która nie korzysta z innych form usług, w maksymalnym wymiarze 240 godzin opieki wytchnieniowej w 2019r. Osoby zakwalifikowane do programu, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za przyznane świadczenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
  • czwartek 7.00-17.00
  • piątek 7.00-13.00.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.